Helsingin yliopisto

Tiedot

6.4.1731 Erik Johan Paléen, aateloituna 1770 af Palén 5836. * paon aikana Strängnäsissä 18.5.1716. Vht: Piikkiön ja Halikon kihlakunnantuomari Abraham Paléen († 1738) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Katarina Tigerstedt. Ylioppilas Turussa 6.4.1731 Paleen Eric. Johan. [Abrahami Austral. _ 333]. Respondentti 5.6.1736, pr. Nils Hasselbom U627. Turun hovioikeuden auskultantti 15.12.1737. — Oikeusrevision toimituskunnan ylim. kanslisti 1738, kopisti 1742, kanslisti 1744, kirjaaja 1747, ylim. protokollasihteeri 1753, vakinainen 1757. Talonpoikaissäädyn sihteeri vuosien 1756–69 valtiopäivillä. Talonpoikaissäädyn valtuutettu valtiosäätyjen manufaktuurikonttorissa 1756–66, samalla valtuutettu valtiosäätyjen (valtiovelka)konttorissa 1762. Laamannin arvonimi s.v. Pohjois-Suomen laamannikunnan (vuodesta 1776 Turun ja Porin laamannikunnan) laamanni 1766, ero 1783. Aateloitu 1770. † Tukholmassa (Klara) 5.9.1788.

Pso: 1744 Anna Johanna Forseen († 1784).

Appi: lääninsihteeri, FM Samuel Forsenius, myöh. Forseen 4906 (yo 1706, † 1744).

Isän isä: Kalannin kappalainen Erik Palenius 2307 (yo 1673/74, † 1687).

Äidin isä: Turun hovioikeuden asessori, professori, FK Erik Falander, aatel. 1691 Tigerstedt 794 (yo 1650, † 1697).

Veli: Abraham Paléen 5837 (yo 1731).

Veli: varatuomari Fredrik Paléen 6891 (yo 1742/43, † 1759).

Poika: kapteeni Karl Fredrik Paléen, v:sta 1770 af Palén 8026 (yo (1758), † 1784).

Poika: Vaasan hovioikeuden asessori Erik Johan Paléen, v:sta 1770 af Palén U804 († 1789).

Tyttärenpoika: ministerivaltiosihteeri, vt. kansleri, kreivi, FT Robert Henrik Rehbinder 10630 (yo 1791, † 1841).

Sisarenpoika: Turun hovioikeuden notaari Jakob Gjös 7441 (yo 1748/49, † 1773).

Lanko: itämaisten kielten professori, FM Grels Steenman 5289 (yo 1718, † 1746).

Lanko: hovioikeudenneuvos Pehr Jusléen 5433 (yo 1724, † 1776).

Lanko: kaunopuheisuuden professori, kanslianeuvos, FM Henrik Hassel 5515 (yo 1726, † 1776).

Lanko: Uppsalan arkkipiispa, FM ja TT Karl Fredrik Mennander 5638 (yo 1728, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; KA valtakunnanregistratuura 22.8.1706 f. 367 (Häradshöfdinge fulmackt för Abraham Palen ... medelst Johan Wallensteens 1578 friwillige afträde, häradshöfdinge beställningen öfwer Pijkie och Halicko härader uti Åbo lähn, är kommen at blifwa ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 410 (LXXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 63 (LXXXIII). — J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 582; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 623 (af Palén Tab. 1); S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #20 (12.12.1768); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #825D, 1364G, 1670D, 1682R; H. Holmberg, Suomen laamannikunnat ja laamannit. THArk 16 (1963) s. 123; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8598; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 26; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 477.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Johan af Palén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5836>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.