Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1727 David Leisteen 5557. * noin 1708. Vht: Turun kaupunginviskaali, kämneri Johan Johansson Leistenius († 1740) ja Maria Kristersdotter Sevonius. Turun katedraalikoulun oppilas 24.11.1721 (in cl. conrect., David Johannis Leistenius) – 8.6.1727 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1727. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa (Laukaassa) 5.2.1730. — Mikkelin kirkkoherran apulainen 1730. Ruokolahden kappalainen 1735. Säkkijärven kirkkoherra 1742 (virkaan 1744). † Säkkijärvellä 25.2.1746.

Pso: 1:o 1735 Kristina Nigraeus tämän 2. avioliitossa († 1739); 2:o Hedvig Kristina Nordberg tämän 1. avioliitossa († 1796).

Pson edell. aviomies: Ruokolahden kappalainen Anders Molitor 4968 (yo 1707, † 1734).

Pson seur. aviomies: Säkkijärven kirkkoherra Erik Sylvin 5851 (yo 1731, † 1786).

Appi: Ristiinan kirkkoherra Jöran Nigraeus 2533 (yo 1677, † 1714).

Isän isä: Säkylän kappalainen Johan Leistenius 1194 (yo 1657/58, † 1670).

Veli: Vanajan kirkkoherra Karl Gustaf Leistén 6480 (yo 1738, † 1776).

Poika: Haminan kaupunginnotaari Johan Leistén 8425 (yo 1763, † 1777).

Vävy: Kiihtelysvaaran kappalainen Johan Argillander 7781 (yo 1754, † 1786).

Kaima: David Leisten 4867 (yo 1705).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 ([22.5.1728]); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 10.5.1709 (Munsterskrif:n Johan Leisteen läth inlefwerera een Vidimerat Copia af sin Faderbroders förre Rådmans Ezechiel Olofssons Leistenj (katso 4902) skrifft Daterat Raumo d: 3 Januarij nästleden, hwar utj Ezechiel Olofsson förmähler det hans Sahl: Broders framledne H:r Johan Leisteni Arfwingars andehl i löst och fast, ännu skall innestå utj den Gården /: Järilä :/ som han här sammastädes ännu innehafft och åbodt hafwer). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 59 (LXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 246, 257, 327, 364, 419, 431, 488, 489; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 68. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 239, 327; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 781 (Leistenius Taulu 4); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #191; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 149.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Leisteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5557>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.