Helsingin yliopisto

Tiedot

13.3.1730 Hans David Alopaeus 5752. Kastettu Viipurissa (ruots. seurak.) 29.6.1711. Vht: Viipurin kirkkoherra, FM Magnus Alopaeus 4141 (yo 1695, † 1716) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Tesche tämän 1. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 11.3.1727 – 1730. Ylioppilas Turussa 13.3.1730 [Alopæus] Joh. David, Magni fil. Vib _ 328. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1730. d. 13. Mart. Johannes David Alopaeus. | Past. in Leppävirta. Respondentti 20.12.1733 pro exercitio, pr. Isak Björklund U586. Respondentti 29.4.1738 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 4.7.1738. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 10.1.1739. — Viipurin tuomiokapitulin notaari 1735–38. Luumäen kirkkoherran (isäpuolensa) apulainen 1739. Haminan kirkkoherra 1740. Pakeni sotaa Ruotsiin 1742. Leppävirran kirkkoherra 1743. Rovasti 1747. Lääninrovasti 1755. Laati omaelämäkerrallisia ym. käsikirjoituksia. Synodaaliväitöksen varapreeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1755. † Leppävirralla 8.3.1767.

Pso: 1739 Maria Anderseen tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Haminan kirkkoherra Johan Sipelius U590 († 1737).

Poika: Porvoon piispa, FM ja TT Magnus Jakob Alopaeus 8287 (yo 1761, † 1818).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #504. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 399 (LXXXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #36; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 71. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 76, 135; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 3; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 49 (Alopæus Taulu 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #508R, 665D, 776D, 1658D, 3463R, 3480D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 153.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans David Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5752>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.