Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1648 Zachris Julenius Zacharias Jacobi, Ilmolensis 631. * noin 1625. Kotoisin Ilmajoelta. Ylioppilas Turussa kl. 1648. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Zacharias Iacobi Ilmolensis. | Adjunctus Ministerii Ilmola 1655. Vihitty papiksi 1655. — Ilmajoen pitäjänapulainen 1655. Lapuan Kauhavan (eli Kauhajoen) kappalainen (1665). † noin 1686. Naimisissa.

Poika: Hailuodon kirkkoherra Samuel Julenius 2714 (yo 1679, † 1717).

Poika: pataljoonansaarnaaja Jakob Julenius 2915 (yo 1681, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #58; KA mf. ES 2078 (ss 1) Lapuan käräjät 10.–11.2.1665 s. 3 (her Zachariæ I Ilmåila skrifft Dat: Kauhaiokj d: 13 Janu: 1663), Lapuan käräjät 2.–5.9.1665 s. 7 (Caplan H:r Zacharias i Kauhajockj), Lapuan käräjät 12.–14.9.1666 s. 12 (Cappelanen H:r Zacharias Jacobj); KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapuan käräjät 17.–21.10.1668 s. 15 (Körkioherden wellerde H:r Carll Prochmannus ... angaf Henrich Olofsson Hytinen i Kurtanne, och Brusius Ilcka i Nedernurmå, som skulle dhe 1667 om wåhren af berådt modh, honom och hans Cappellan H:r Zachariæ owitterligit trädt till Kauhaiokj Cappell och öf:r dådeligen Söndherslagit Offer Ståcken), Lapuan käräjät 12.–16.2.1669 s. 20 (Dat: Cauhawa den 13 Januarij 1668 För wittne wnderskrefwen af H:r Zacharia Illmolaense); KA mf. ES 2079 (ss 2) Lapuan käräjät 19.–23.10.1672 f. 14v (Cappelanen wällärde H:r Zacharias klagade öf:r Staphan Grelsson Passj och Jacob Hansson, att dhee mootwilligen låta sigh finna med Capplanss byggningh i Kauhajokj, inläggiandess Biskopenss Sal: Petræj skrifft Dat: NyCarleby d: 28 Septemb: A:o 1655, huarutj dem alfwarligen befalles och pålägges att hålla Capplans byggningen wed macht); KA mf. ES 2079 (ss 3) Lapuan käräjät 28.9.–1.10.1674 s. 99 (Cappellan H:r Zacharias Jacobi beswäradhe sigh öfwer een Såldatz Hustru j Kauhajoki); KA mf. ES 2080 (ss 3) Lapuan käräjät 19.–21.10.1675 s. 659 (H:r Zacharias Jacobj Caplan i Kauhawa); KA mf. ES 2026 (qq 1) Lapuan käräjät 23.–25.9.1678 f. 178 (Cappellans Wellerdhe H:r Zachariæ Jacobj beswär Emoth Kauhajokj byemen at dhe skohlat öfwertredt dhe Råår som Anno 1666 d: 12, 13 och 14 Septemb: utj heradz Tingh är Om Cappel Prestebordz Skogh Fast dömbdhe); KA mf. ES 2026 (qq 2) Lapuan käräjät 3.–5.3.1679 #127 (Capellan wedh Cauhajokj Cappel wördige och wellerdhe H:r Zacharias Jacobj, inladhe utj Retten een ... d: 14 Octobris 1678 wnderskrefne Syne skrifft); KA mf. ES 2027 (qq 3) Lapuan käräjät 13.–16.2.1680 s. 21 (qwarn); KA mf. ES 2080 (ss 4) Lapuan käräjät 17.–19.8.1681 s. 153; KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 91; KA mf. ES 2082 (ss 9) Lapuan käräjät 10.–13.9.1687 s. 193; KA mf. ES 2084 (ss 14) Lapuan käräjät 29.2.1692 s. 383; KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapuan käräjät 13.–14.8.1657 f. 66v, 67v (Proubsten Ehrwördige Her Jacobus Brennerus gaff sist till kenna, Her Grelss [Raumannus] hafua skrifwit honom till det Her Johan [Wallenius] hadhe rest till Stockholm uthan Pastoris Lof och wetenskaph, och lemnat så församblingen wthan Gudz tienst och när Pastor i medlertijdh hadhe warit der och hållit gudz tiensten, hadhe Kauhaiocki boerna alle samptligen warit i den mehningh att begera antingen Herr Zachariam Jacobi ifrå Illmola eller Gabrielem Christopheri 236 till sin Sielsöriare). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 38 (VIII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #58. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 61, 110; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 64 ("Zacharias Julenius ei liene ollut alkuaan Sakari Talvitie, koska tämän isäksi väitetyn ilmajokelaisen Jaakko Talvitien ainoat perilliset olivat kaksi tytärtä"); L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 60; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2018D (Zacharias Jacobaeus).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Julenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=631>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.