Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Gustaf Gammal Gustavus Gabrielis, Ostrobotniensis 676. Vht: Vöyrin kirkkoherra Gabriel Gammal (Gabriel Matthæi, yo Uppsalassa 8.2.1620, † 1664) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Josefsdotter Lithovius. Ylioppilas Turussa sl. 1648 [Gammal] Gust. Gabrielis _ 34. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Gustavus Gabrielis Gammal. | Pastor in Wörå 1684. Obiit 1686. — Vöyrin kappalainen (1664), kirkkoherra 1684. † Vöyrillä 1686.

Pso: Apollonia Brynielsdotter Tegman († 1725).

Veli: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Poika: lääninviskaali Petter Gammal 4318 (yo 1698, † 1731).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kappalainen Claes Juniander 3134 (yo 1684, † 1710).

Vävy: Sievin kappalainen Henrik Bång 4160 (yo 1695, † 1728).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Mikael Jesenhaus 4629 (yo 1701, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #68; KA mf. ES 2078 (ss 1) Vöyrin käräjät 23.2.1666 s. 25 (testamente af Dato d: 18 Martj 1664 för witne af Caplan H:r Gösta Gammal wnderskrifuen); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vöyrin käräjät 16.–17.9.1670 f. 5v (beklagar sigh och nu Här Hooss, bem:te gårdh j medlertijdh, gennom H:r Gustaffz Selskaps förwållande meste och bäste dehlen, ähr worden afbrendt, katso 924), 8 (Eldh skadha); KA mf. ES 2079 (ss 3) Vöyrin käräjät 28.–29.1.1675 s. 30; KA mf. ES 2080 (ss 4) Vöyrin käräjät 27.–30.9.1680 s. 319, 331, Vöyrin käräjät 31.1.–1.2.1681 s. 28; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin käräjät 18.–19.2.1686 s. 198 (Kyrckioherden Ehrewördige och Wellerde H:r Gustaff Gammal framsteegh och begierte ibland annat att fölliande des proposition annoteras måtte), Vöyrin ylim. käräjät 8.11.1686 s. 272 (Voterat gamble Cappellanen här i Sochnen wördige och wellerde H:r Johan Ruuth 570 till att Succedera fordom Kyrckeherde här i församblingen Sal: ährewördige och wällärde H:r Gustavum Gammal); KA mf. ES 2082 (ss 9) Vöyrin käräjät 26.–28.5.1687 s. 23 (Notarien Lars Riwell oppå Sahl: Kyrckioherdens Änckias dygdesamma Matrona hustru Apolonia Bruniels dåtters wegnar); KA mf. ES 2083 (ss 12) Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 213; KA mf. ES 2083 (ss 13) Vöyrin käräjät 23.–25.2.1691 s. 310, 319, 328, Vöyrin käräjät 29.7.1691 s. 119; KA mf. ES 2084 (ss 14) Vöyrin käräjät 11.–12.2.1692 s. 173, 203, Vöyrin käräjät 26.–27.5.1692 s. 37; KA mf. ES 2084 (ss 15) Vöyrin käräjät 6.2.1693 s. 212, 227; KA mf. ES 2084 (ss 16) Vöyrin käräjät 12.1.1694 s. 30 (att ransakas måtte om hennes Fattige tilståndh), 43; KA mf. ES 2085 (ss 16) Vöyrin käräjät 26.7.1694 s. 15; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 16.8.1695 s. 206; KA mf. ES 2085 (ss 18) Vöyrin käräjät 15.2.1696 s. 246; KA mf. ES 2088 (ss 21) Vöyrin käräjät 15.9.1699 s. 520; KA mf. ES 2088 (ss 22) Vöyrin käräjät 8.–9.2.1700 s. 272; KA mf. ES 2089 (ss 23) Vöyrin käräjät 5.9.1701 s. 1077 (Bertil Påhlson och Isaack Hindrichzson i Röökiö beswärade sigh öfwer Sahl: Kyrkioherdens H:r Gustavi Gammals Effterlefwerska dygdesamme hustru Abluna Bryniels dåtter för det hon intet håller lag gilla gärdes gårdar); KA mf. ES 2089 (ss 24) Vöyrin käräjät 6.–7.3.1702 s. 383; KA mf. ES 2091 (ss 26) Vöyrin käräjät 17.8.1704 s. 844; KA mf. ES 2092 (ss 29) Vöyrin käräjät 3.–5.9.1707 s. 596; KA mf. ES 2094 (ss 33) Lapuan käräjät 1.–2.3.1711 s. 224, Vöyrin käräjät 16.–17.3.1711 s. 330. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 401–402; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #68. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 81, 83; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 385 (Gammal Tab. 7); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 68 (Gustavus Gabrielis Gammals koralbok, i Vörå kyrkoarkiv); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4065; O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 215 (pso Apollonia Brynielsdotter on tässä selvityksessä erheellisesti sijoitettu Sundin kirkkoherran tyttäreksi); K. Stockmann, Släkten Kiellin. Genos 64 (1993) s. 35; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7533 (1717, leski), 7828 (1718, leski), 8360 (1721, leski), 8476 (1722, leski), 8477 (leski), 8597 (leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=676>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.