Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1650 Samuel Petraeus Samuel Æschilli, Aboensis 753. Vht: Turun piispa, FM ja TT Eskil Petraeus U1 († 1657) ja hänen 2. puolisonsa Anna Kock. Ylioppilas Turussa kl. 1650 [Petræus] Samuel [_ 37]. Respondentti 19.11.1656, pr. Eskil Petraeus U1. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1658 – kl. 1663. — Pohjois-Suomen laamannikunnan vt. alilaamanni 1671–72, vakinainen 1674–81, samalla Iin vapaaherrakunnan laamanni 1672–76. Turun hovioikeuden aatelittomien luokan asessori 1678 (virkaan 1681). ‡ Turussa 21.4.1685.

Pso: Margareta Olofsdotter Wallenstierna tämän 1. avioliitossa († 1709).

Pson seur. aviomies: Turun pormestari Johan Phoenix 3432 (yo 1687, † 1710).

Poika: Olof Petraeus 3644 (yo 1690).

Poika: ratsumestari Eskil Petraeus 3645 (yo 1690, † 1728).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Samuel Wallenius, v:sta 1678 Wallenstierna 891 (yo 1652, † 1694).

Opettaja: Petter Gyllenius 647.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; KA valtakunnanregistratuura 19.7.1667 f. 125 (Till Gen. Gouv. herr Herman Flemingh, för Samuel Petræus att hielpa honom till een lägenheet i någon Stadh eller elliest ... såsom Wij een serdeles nödig reflexion drage på hans Sahl: fadhers framledne Biskopens D. Eschilli Petræi berömliga meriter), 28.2.1678 f. 70 (Fullmacht för Samuel Petræo at wara Assessor i Åbo Hoff Rätt), 5.4.1681 f. 274 (Till Åbo Hoffrätt, att introducera Samuel Petræum uthi Assessoren Johan Gartz 374 stelle), 5.4.1681 f. 276, 28.4.1685 f. 217 (Vocation till Professor Erich Falander 794 att wara Assessor wid Åbo Hoff Rätt uti dhen afledne Petræi stelle); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 13.–15.12.1675 f. 40; KA mf. ES 1925 (mm 12) Vehmaan käräjät 3.–4.11.1679 s. 87. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 162 (16.4.1651, Gylleniuksen yksityisoppilaaksi), 241, 242; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 100, 202, 203, 243, 244, 272, 283, 332, 402, 403, 450; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 208 (21.4.1685, ‡ sal. assessoren Samuel Petræus), 213 (10.4.1687, Betaltes för sahl. assessorens Samuel Petræi begrafning). — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 216; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 410; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1331D, 2867R, 3768D, 3817D, 3826D, 3912D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8615; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #16, 17, 657, 1550D, 1887, 2869R, 3442H (‡), 4362H (‡).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Petraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=753>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.