Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Henrik Mullovius Henricus Thomæ, Ostrobotniensis 889. Kotoisin Vähästäkyröstä (Strandberg). Ylioppilas Turussa sl. 1652 Mullovius Henr. Thomæ Ostrob _ 45. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Henricus Thomæ Mullovius. | Kapellan in Lillkyrå, sedermera Pastor vid Jemtlands Regemente 1654. ‹Mainittu kappalaistieto on virheellinen, luultavasti myös Jämtlandin rykmenttiä koske tieto.›. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Gust. Hornin rykm.) saarnaaja 1660, palveli eskadroonansa mukana Skånessa (1665). † Malmössä 1666.

Pso: Beata Mårtensdotter Alstadius (jäi leskeksi).

Poika: Vähänkyrön kappalainen Jakob Mullovius 2977 (yo 1682, † 1717).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Vävy: Vetelin kappalainen Elias Forselius 2142 (yo 1671, † 1733).

Vertaa: Vähänkyrön kappalainen Matts Mullander U1098 († 1683).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #92; KA mf. ES 2078 (ss 1) Isonkyrön käräjät 25.–30.10.1666 s. 127 (Guarnisions Predikantens H:r Hendrichz Mullovj Atest gifwen i Malmöö 1665 den 27 Februarij); KA mf. ES 2080 (ss 3) Vöyrin käräjät 6.–7.11.1678 s. 279 (Joseph Larssons i Oravais dåtter Brijta wedh nampn, Sal: Thomas Mullois i Lille Kyrå Enkia); KA mf. ES 2080 (ss 4) Laihian käräjät 11.–14.2.1681 s. 93 (Såssom fordom Krijgz Predikantens Sahl: H:r Henricj Mullovj Enkia Hustro Beata Mårtens dåtter ½ M:l skatt i Båddila, aff Kongl: Maij:t allernådigest till lijfztijdz Frijheet Donerat är, och utj Herskapz Håubtmans Sahl: Niels Erichssons tijdh A:o 1674 dess Räntta Nämbl: aff åboerne Abraham Sigfredsson och Hans Nielsson eij finnes wara ährlagdt, som de nu sielff tillstodhe); KA mf. ES 2082 (ss 9) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 24.–26.2.1687 s. 167; KA mf. ES 2086 (ss 19) Vähänkyrön käräjät 4.3.1697 s. 328 (hans [Sacellanus wällärde H:r Jacob Mullovius] Sahl: Faders Lijk Predikan, hållen i Hellsingborgh, öfwer Sahl: Majoren Roderskiöld [Pohjanmaan rykmentin majuri Jöns Larsson Rodersköld, † 1665]); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kruunupyyn käräjät 4.8.1658 f. 471v (låtit uppskära Sal: Klåckaren Gunner, katso 840); KA mf. ES 2031 (rr 11) Lohtajan käräjät 26.–27.7.1664 f. 546v (af Regementz Presten D:no Henrico Mullero verificerade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII), 481 (Tillägg och rättelser. XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 239–240 (2.11.1658, Lillkyrö past. skrifuer, att Dn Henricus Thomæ uill practisera sigh till sacell. i Lilkyrö, där doch Consist. hafr confirmerat Dn Matthiam Mullandrum); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 242 (18.11.1658, offerera honom komma till Stålhansken på Atu. Men han tog i betänckiande); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #92. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 74 (merkitty Vähänkyrön kappalaisten sarjaan); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2001; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 190; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1019G, 1020G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mullovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=889>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.