Helsingin yliopisto

Tiedot

18.6.1774 Josef Höckert (Hoeckert) 9260. * Lapissa 21.11.1758. Vht: Nousiaisten kappalainen Johan Höckert 6230 (yo 1735, † 1794) ja Kristina Azell. Turun katedraalikoulun oppilas 12.10.1769 (in cl. etymol., Nousis. 10 ann.) – 18.6.1774 (examen). Ylioppilas Turussa 18.6.1774 [Hoeckert] Joseph, Boreal. _ 549. Boreaalisen osakunnan jäsen 18.6.1774 [1774] Junii 18. Josephus Hoeckert natus 1758. die vicesimo primo Octobris. | Præstito examine rigoroso Philosophiæ Candidatus Dignissimus A:o 1782 pronuntiatus | eodemque anno d. 20. Jun. Philosophiæ Magister creatus. | Sacris initiatus et Adj. Sacell. in Nousis 1783. | Concionator ad Legion. ped. Aboëns. eod. anno. | Adj. Minist. in Nousis 1789. Sacellanus ibid. 1796. Vic. Pastor 1808. Past. ord. in Nousis 1811. | Præpositus Honor. 1820. | Philos. Magister semisæcularis pronuntiatus d. 21 Jun. 1832. Denatus d. 6. Octobr. 1833. Respondentti 21.6.1780 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 18.5.1781. Respondentti 10.11.1781 pro gradu, pr. Johan Henrik Lindqvist 8075. FM 20.6.1782. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 3.6.1783. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.6.1783. Riemumaisteri 21.6.1832. — Nousiaisten kappalaisen (isänsä) apulainen 1783. Turun läänin jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja s.v. Nousiaisten pitäjänapulainen 1789, kappalainen 1796. Varapastori 1807. Nousiaisten kirkkoherra 1811. Rovasti 1820. † Nousiaisissa 6.10.1833.

Pso: 1784 Kristina Helena Ithimaeus († 1843).

Poika: Turun akatemian konsistorin notaari, FM Josef August Höckert 11904 (yo 1804, † 1811).

Tyttärenpoika: Porvoon piispa, TT ja FT Frans Ludvig Schauman 14356 (yo 1827, † 1877).

Lanko: varatuomari Nils Ithimaeus 8991 (yo 1771, † 1788).

Vävy: Marttilan kappalainen Johan Rostedt 10822 (yo 1793, † 1821).

Vävy: Turun tuomiorovasti, FM ja TT Johan Adam Edman 11554 (yo 1801, † 1857).

Vävy: kaunopuheisuuden ja runousopin professori, FM Johan Gabriel Linsén 11670 (yo 1802, † 1848).

Vävy: lääninrahastonhoitaja, kollegiasessori Samuel Jakob Linsén 12117 (yo 1807, † 1836).

Vävy: Raahen ja Saloisten kirkkoherra, FM Konstantin Törnudd 13697 (yo 1822, † 1858).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88a; HYK ms., Bor. osak. matr. #625; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 67; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1543. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 215 (CXXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 61. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 152, 154, 154; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 646 (Höckert I. Rauman suku. Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2259D, 2263R, 3059R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Nousiainen.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Höckert. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9260>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.