Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Henrik Henricius Henricus Nicolai, Satacundensis 990. Kotoisin Satakunnasta. Ylioppilas Turussa sl. 1653. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Henricus Nicolai. | Sacellanus Biörneburgensis. | obiit Anno 1699. — Porin kappalainen 1672. ‡ Porissa 4.6.1699.

Pso: Elisabet Lönblad († 1716).

Poika: Porin triviaalikoulun rehtori, FM Anders Henricius 2490 (yo 1676, † 1693).

Vävy: Porin tullinhoitaja Benjamin Pacchalenius, myöh. Pacqvalin 1827 (yo 1665/66, † 1707).

Vävy: Porin kappalainen Jonas Pacchalenius 2787 (yo 1679, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #77; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.1.1676 f. 16; KA mf. ES 1927 (mm 18) Ulvilan käräjät 12.–15.10.1689 s. 452; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 6.5.1674 s. 29, 21.7.1674 s. 43, 6.10.1675 s. 68, 14.6.1680 s. 24 (Förlijktes för rätten Capellan Wördige och Wällärdhe H:r Henricus Nicolai medh sin Swåger Fenrichen Arfwedh Madsson och Chergianten Henrich Langh), 24 (I lijka motto ... med Studiosis Dno Andrea Henrici), Porin RO 3.4.1682 s. 14; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 21.8.1689 s. 60 (Cappellanen her i Stadhen Wällerdhe H:r Henricus Nicolaj blef nu tilfrågat, huru han dhe 622 D:r 4 ö: Sölf:r M:tt kundhe betala, som han för Tullnährens här sammastädes Paqvalins 1827 Caverande ifrån Åhr 1682 till 1688 inclusive kommer att häffta före), Porin RO 11.9.1689 s. 67, Porin RO 18.11.1689 s. 79 (Ähn oplystes första gången Cappellans H:r Henrici Nicolaj ägendom som för dess uthfäste Caution för Tullnährens Pacqvalins Tull Rest uthmädt är), Porin RO 17.5.1690 s. 29, Porin RO 28.3.1691 s. 11; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 20.12.1699 s. 104 (Bleff och af Rätten och sambtlige Borgerskapet nu sambtycht, att Esqvadrons Predikanten Wyrdige och Wällärde H:r Joen Pacqvalenius 2787 voceres till denne Stadz Cappellan uthj hans Sahl: Swär Faders och afledne Caplans H:r Henricj Nicolaj ställe). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 77 (21.6.1716, ‡ Sacell: i Börneb: Henrici Melartopoli‹!› enckia, Lijsa Löönblad); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #77. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 204 (Henricus Nicolai Melartopæus); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 876 (Melart(opoeus)); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #971D, 2190D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2787D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Henricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=990>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.