Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1676 Anders Henricius Andreas Henrici, Satacundensis 2490. Vht: Porin kappalainen Henrik Henricius 990 (yo 1653, † 1699) ja Elisabet Lönblad. Ylioppilas Turussa sl. 1676. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1676/77] Andreas Henricius. Phil. Magister. | Acad. Aboënsis V. Secretarius, postea Scholæ Bioerneburg. Rector Vigilantissimus. | obiit A:o ‹–›. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1681 – sl. 1682. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1685. Respondentti 21.3.1685, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 27.6.1685 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. FM 21.7.1685. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1686 (kaksinkertainen stipendi alkaen sl. 1689) – sl. 1692. — Stipendinotaari 1689–92. — Turun akatemian varasihteeri 1686, 2. filosofian apulainen 1688. Porin triviaalikoulun rehtori 1692. ‡ Porissa 28.5.1693.

Pso: 1688 Margareta Gabrielsdotter Arctopolitanus tämän 1. avioliitossa († 1747).

Pson seur. aviomies: Porin kappalainen Henrik Granberg 4356 (yo 1698, † 1721).

Appi: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Poika: Rauman pedagogi Henrik Henricius 5078 (yo 1709, † 1725).

Vävy: Porin triviaalikoulun kollega Jakob Gummerus 4974 (yo 1707, † 1737).

Kaima: Rantasalmen kirkkoherra, FM Anders Heinricius 3665 (yo 1690, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #218; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 15.5.1693 f. 259 (Collation för Magister Andreas Indrenius 2783 på Rectoratet wid Biörneborgz Trivial Schola ... såsom Rectoratet wid Trivial Scholan i Biörneborg förmedelst Rectoris Mag. Andreæ Henrici dödelige frånfälle nyligen är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 14.9.1698 s. 55. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 161 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 32, 110, 209, 241, 293, 325, 326, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 84, 90, 91, 147, 154, 155, 156, 157, 179, 185, (188), 213, 257, 258, 260, 264, 286, 316, 317, 324, (348), 382, 392, 395, 399, 430, (442), 501, 502, 513, 514, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 31, 45, 55, 76, 143, 145, 179, 183, 189, 204, 205, 249, 261, 263, 264, 299, 311; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 222 #219 (1688), 240; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #218. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 272; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 144; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #971G, 2190R, 2317G, 2744G, 3929G, 4010R, 4198G, 4262G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 133; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #295, 1373, 1904, 1905, 1991, 2317R, 3056, 3799, 3892R, 4243, 4435H (vih. 14.8.1688), 4456 (?).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Henricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2490>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.