Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.7.1673 Samuel Antilius vanhempi Samuel Johannis, Ostrobotniensis U348. Vht: Paltamon kirkkoherra Johan Antilius (Johannes Matthiæ, † 1660) ja Magdalena Samuelsdotter Paldanius. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1673 Samuel Johannis Antilius [Cajanæburg. Ostrobothnienses]. — Saloisten kappalainen (1684?). † 1712.

Pso: Anna Mattsdotter Salonius († 1730).

Appi: Saloisten kirkkoherra Matias Salonius 438 (yo 1644, † 1690).

Veli: Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Poika: pitäjänkirjuri Anders Antilius U575 († 1731).

Poika: Saloisten kappalainen Samuel Antilius 5245 (yo 1713, † 1730).

Viittauksia: KA mf. ES 2036 (rr 22) Saloisten käräjät 26.10.1685 s. 32 (Wällärde H:r Samuel Antilius); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kemin käräjät 19.–20.2.1686 s. 123 (Wällärde H:r Samuel Antilius fullmechtigatt af sin Swer fader Kyrckioheerden j Salo Sochn H:r Math: Salonius); KA mf. ES 2036 (rr 24) Saloisten käräjät 5.–6.9.1687 s. 462 (Wällärde Her Samuel Antilius föredrogh Rätten, huru Påhl Josepzson Hangon, hadhe i Åhr bergat undan Pastoris hemman Kulju pensahisto alajsesta päästä på Joudzin swå 3 staak Landh Höö); KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 17.–19.1.1689 s. 61 (Capplan her i Sahlå Sochn Wellerde H:r Samuel Antilius Proponerade för Retta huru som han eij hade her i Sochnen något boostelle, uthan till dato sigh ophållit i Prestegården, begerandes ty att honom måtte förunnas fåå settia sigh uth wedh Kyrckian på dhe bårt dömde Tårpares Josep Jöranssons och Jacob Jacobssons Korpis boostelle ... dedh och Retten H:r Sammuel bejakade); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 16.–18.1.1690 s. 60 (Effterfölliande hemman förordnades till Caplans booställen, Samuel Samuelsson Pychtiälä 1/2 M:ll Crono Jordh tillstältes H:r Josep Josander 792 i Sijkajokj, Frantzila 1/2 Mantals Crono Jordh åth H:r Peer Schroderus U380, Och Jackolan Pära Crono Jordh i Salåby åth H:r Samuel Antilius), Saloisten käräjät 1.–3.9.1690 s. 130; KA mf. ES 2039 (rr 33) Saloisten ja Siikajoen käräjät 25.–26.8.1696 s. 178 (H:r Mårthen Peitzius 2382 ... dess Collega Cappellanen i ber:de Salå Sochn wyrdig och wällärde H:r Samuel Antilius); KA mf. ES 2042 (rr 40) Saloisten ja Siikajoen käräjät 16.–18.2.1703 s. 117; KA mf. ES 2043 (rr 41) Saloisten ja Siikajoen käräjät 16.–18.2.1704 s. 347 (wåd Elldh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 144 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 170; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 36 (Antell Tab. 29); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4060D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Antilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U348>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.