Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 2.10.1680 Johan Huidander Johannes Henrici, Finlandus U395. * noin 1653. Vht: Karkun Huidan ratsutilallinen Henrik Nilsson ja Rakel. Ylioppilas Uppsalassa 2.10.1680 Johannes Hvidander Finlandus. — Asui Tukholmassa (1683), Karkussa (1686–88) ja Porissa (1689–92). Ulvilan lukkari 1694. † Ulvilassa 20.7.1733.

Pso: 1:o 1679 Anna Jakobsdotter Lignipaeus (elossa 1697); 2:o 1701 Lisa Tomasdotter tämän 2. avioliitossa († ~1719); 3:o 1727 Maria Mattsdotter († luult. 1747).

Appi: Oriveden kirkkoherra Jakob Lignipaeus 47 (yo 1640, † 1667).

Veli(?): Eskil Huidander 3025 (yo 1682/83).

Viittauksia: KA mf. ES 1929 (mm 25) Ulvilan käräjät 14.–17.9.1694 s. 285 (Klåckaren Johan Huidander); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 6.–8.3.1699 s. 170, Ulvilan käräjät 26.–28.6.1699 s. 513; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 25.11.1689 s. 80 (Beatha Matzdotter Skaffars angaf Studiosi Johannis Huidandri hustru, Anna Jacobzdotter Lignipæa, för dett hon skall sijdst uthi Augusto uthi hennes frånwaro henne ifrånstulit uthur Een Wacka i Håusula stugun någre saaker ...), Porin RO 6.4.1691 s. 12 (Johan Hvidandrj hustru, Anna Jacobzdotter fältes för Stembningz försittiande emoth Grels Lijnwäfware om Tiufnadh till sine 3 m: till treskifftes effter det 7 Cap: Rådhst: B:), Porin RO 9.5.1692 s. 23 (Emedan een oförmodelig wådheld förl: fredagz som war den 6 hujus, een stoor dehl aff denne Staden till 25 gårdar ..., katso 3184), Porin RO 10.8.1696 s. 59 (Klåckaren ifrån Ulffzby Sochn Johan Huidander, kärde till Tullbesöckiaren Matz Matsson om Een Gammal Båth), Porin RO 17.8.1696 s. 70; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 22.7.1701 s. 79 (I lijka måtto oplystes Första gången Henrich Huidanders Twänne Åker täppor, dhem han af sin Moor Moder hustro Annicka Floor (katso 47) effter des medhdeelte skrifft af den 28 Feb: 1701 bekommit til Arffz och sedermehra försåldt til Borgaren Anders Henrichsson för Tiugu Fyra dal:r Kop:r Mynt, som Köpe brefwet af d: 23 Maij 1701 uthwijsar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 267; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 225 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Huidander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U395>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.