Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Jakob Lignipaeus Jacobus Bartholdi, Loimijokiensis 47. Vht: talollinen Loimaan Puujalkalassa Bertil Tomasson ja Maisa. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Bertolli Jac. Loimijok _ 3. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Jacobus Lignipæus Loimijokiensis | Pastor Orivesiensis. — Porin triviaalikoulun konrehtori 1644, rehtori 1659. Oriveden kirkkoherra 1665. † Orivedellä 1667.

Pso: Anna Danielsdotter Floor (elossa 1701).

Poika: Kalannin kappalainen Daniel Lignipaeus 1917 (yo 1667, † 1710).

Poika: sotilaspappi Johan Lignipaeus 2352 (yo 1674, † 1679).

Vävy: Karkun Haapaniemen ratsutilallinen Abraham Wessell 1125 (yo 1655/56, † 1677).

Vävy(?): Vaasan postimestari Johan Alenius, myöh. (1675) Ahlroot 2217 (yo 1672/73, † 1692).

Vävy: Oriveden nimismies Johan Svarthafra 2611 (yo 1677/78, † 1735).

Vävy: Ulvilan lukkari Johan Huidander U395 († 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 22b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #7; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 6.9.1679 s. 39 (Sal: H: Jacobss Lingpæi Enckia dygdesamme hustru Anna Floor ... hennes dotter Anna Jacobssdotter), Porin RO 8.5.1686 s. 42; KA mf. ES 2001 (nn 62) Kangasalan ja Oriveden käräjät 14.–16.2.1667 f. 1028v (Kyrkiohärdens H:r Jacobz Lingipæj dränger); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Oriveden käräjät 19.–20.10.1669 f. 127v, Kangasalan ja Oriveden käräjät 3.–5.3.1670 f. 182; KA mf. ES 1969 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.2.1697 f. 92v (Pastorskan dygdesamma Hustru Elisabetha Pacchalenia fordrade aff Hustru Elin Jacobzdotter Lignipæa ifrån Jysiä 6 T:r Spanmåhls Capital uthan Interesse); KA mf. ES 1970 (nn 16) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 279v (Förekom hustru Elisabetha Jacobzdotter Lignipæa, berättandes sigh hafwa försåldt till Johan Erichsson Jysia börde hem:n ded hoon tillförende åbodt, för 300 D:r Kopp:r Mynt); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 28.4.1690 s. 20 (Yttermehra oplystes första gångon een Ladu engh uthi Hongisto, försåldt af Sal: H:r Jacobz Lignipæi Enckia Anna Danielssdotter Floor till Tulskrijf:n Johan Markusson för Tiugu D:r K: M:tt), Porin RO 8.2.1692 s. 3 (Oplystes första gångon Sahl: H:r Jacobs Lignipæi Enckias till Collegam wällärde H:r Johan Wjnqwist 2064 för 30 D:r K:rm:t försålde åkertäppa, Ojala ben:d, som hennes uthgifne kiöpebreff af den 18 Martj 1690 uthwijsar); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 22.7.1701 s. 79 (I lijka måtto oplystes Första gången Henrich Huidanders (katso U395) Twänne Åker täppor, dhem han af sin Moor Moder hustro Annicka Floor effter des medhdeelte skrifft af den 28 Feb: 1701 bekommit til Arffz och sedermehra försåldt til Borgaren Anders Henrichsson för Tiugu Fyra dal:r Kop:r Mynt, som Köpe brefwet af d: 23 Maij 1701 uthwijsar). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14 (1667. D:n Jacobus B. Lignipæus (: antehac Rector scholæ Arctopolitanæ:) pastor in Orivesi, denatus); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 103; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 168 (Thomass i Puialka); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 258, 282, 349, 438, 527, 536; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #7. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 272; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 272, 274; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2031D, 2824D, 2825D, 2895D, 3710D, 3900D, 4420D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3139G.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lignipaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=47>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.