Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 24.3.1696 Georg Dannenberg Georgius, Wiburgo-Carelius U535. Kotoisin Itä-Suomesta. Ylioppilas Tartossa 24.3.1696. Uudestaan ylioppilas Tartossa (Pärnussa) 22.8.1699. Respondentti Pärnussa 20.3.1700, pr. kaunopuh. ja runousopin prof. Mich. Dau. — Narvan katedraalikoulun 1. kollega 1700, samalla tuomiokapitulin notaari siellä 1701. Inkeren kirkkoherra, oli paennut sieltä Narvaan jo 1704. Pakeni edelleen Viipurin hiippakuntaan (1707). Liperin kirkkoherra 1710. Joutui venäläisten vangiksi 1711, kuljetettu kidutettuna Käkisalmen kautta Inkeriin, missä palveli pappina useissa luterilaisissa seurakunnissa, kunnes pääsi rauhanteon jälkeen 1721 palaamaan Liperiin. † Liperissä 4.8.1724.

Pso: ~1710 Katarina Samuelsdotter Reuter tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Appi: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679).

/ Vht erään arvelun mukaan: Viipurin räätäleiden vanhin Jöran Dannenberg ja hänen 2. puolisonsa Anna Schultz tämän 2. avioliitossa. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 26.10.1676 f. 145 (katso 2480), 28.11.1676 f. 148 (Lieutenants Fullmacht för Henrich Danberg under Mellins regemente), 20.9.1711 f. 231 (Kongl. Maij:tts Confirmation för några Pastores och Lectores hwilkas nampn på bifogade Specification finnes upteknade ... För Kyrkioherden wid Liebelitz försambling i Carelen Georg Dannenberg 19 April 1710); KA mf. ES 1820 (ii 24) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 7.–8.10.1702 s. 279 (een af Erfwingarne Sohnen för detta Corpralen Jöran Danberg boende i Safwitaipal S:n och Kårholaby, katso 1084); KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 23.–25.11.1665 s. 97 (Framträdde Hindrich Dannenberg och kärde til Pål Jurwain att han hade gräfwit öf:r en Åå som haf:r aff ålder warit hållen för Råå dem emellan); KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 8.–10.3.1666 s. 4 (Cornetten Manhafftigh Hindrich Dannenberg); KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 31.5.–1.6.1670 s. 42 (Cornettens Hendrich Danbergz klagan), 51, Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 2.–4.6.1670 s. 91 (Cornetten Manhafftigh Jacob Danbergh); KA mf. ES 1838 (jj 21) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–11.6.1678 s. 55 (Lieut:s Sal: Henrich Dannenbergz Enckias Uthskickade); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 18.2.1682 s. 7 (Handelsman Jacob Dannenberg); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–7.3.1693 s. 9, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 111 (dhet Ryttare-hemman utj Ylisäiniä, däraf [Tiäru Skrifwaren Jacob] Dannenberg förskaffat sig Rustningz Rättigheeten); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 14 (dheras medreedare och Interessenter S:r Jacob Dannenbergh den äldre ... och Heinr: Dannenberg), Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 152 (Dhet månde fuller Handelssman och Tiäru Skrif:n S:r Jacob Dannenbergh dhen yngre uti sin här inlagde klage-libell, dhess medelst han sigh öfwer Bruukz Skrif:n if:n Huppois Peter Eliässon ganska högel:n beswährar ...); KA mf. ES 1841 (jj 34) Säkkijärven käräjät 10.–12.10.1698 s. 105 (Fullmächtigen Hindr: Dannbergh); KA mf. ES 1842 (jj 40) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.1.1701 s. 16 (Dhet förekommo Handelsmännerne Wähl:t Johan Schover och Carsten Dannbergh såssom till förordnade Förmyndare för Framledne Regementz Bardberarens Johan Rugerödz Omyndige Barn och Erfwingar); KA mf. ES 1842 (jj 43) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.10.1704 s. 159 (Handelsm:n S:r Jacob Dannenbergh ... des Rusthåldh Ibidem [Ylisomes]); KA mf. ES 1843 (jj 45) Vipurin pitäjän käräjät 5.–6.2.1706 s. 27 (Förekom uppå Leutnanten Edell och Manhafftigh Petter Coupertz (katso U772) wägnar Handelsman S:r Carsten Dannenberg); KA mf. ES 1843 (jj 46) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.5.1707 s. 146 (den skada som Handelsm:n Wälach:t Jacob Danenberg förledne Höst dagz kommit att lijda upå des Rusthåld Hämäläis N:o 38 j Ylisäiniä by, medelst Fiendens bekante infall in Octobr:, här under Staden, då äfwen des Armee hafft sitt tillhåld, och läger i bem:te by). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1394, 1516. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 4v; G. Sjöberg, Pernavia literata (1703) [p. 7]; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 12; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #212; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 97, 98; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 116; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #70; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6066; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #929R; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #416.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Dannenberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U535>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.