Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 5.1636 Matteus Matthias Jacobi, Ostrobotniensis U61. Kotoisin Pohjanmaalta. Ylioppilas Uppsalassa 5.1636 Matthæus Jacobi OstBothniensis.

Viittauksia: K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 73; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 50 (7.6.1637, Per Knutsson på Islande klagar an för Consistorio desse efftersk:ne studenter: Samuelem Simonis [Samuel Simonis Myliander, yo Uppsalassa 8.2.1631 Bothnienis, Ylitornion kappalainen, † ~1645], Carolum Petri U71, Petrum Theodori U69, Henricum Jacobi U72 och Matthiam Jacobi Osterbothnienses, att dhe Dominica Trinitatis wid 3 eller 4 om aftonen hafua wåldsambligen klappat på hans port, och kommit sedan in på gården. Men när Pedher Knutsson haf:r kommit uth, haffuer han hint Matthiam i porten, och fåt [tagh] uthi honom, tå haffuer b:te Matthias rifuit sunder hans skiorta, och en hoop uthur hans skägg ... Per Knutssons gäster Thomas Paccaleus U68 och Johannes Judius U52).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matteus (Matthias Jacobi). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U61>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.