Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1640 Bengt Macrolander vanhempi Benedictus Caroli 120. Syntyperä ei ole tiedossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Macrolander Bened. Caroli _ 8. — Mainitaan pappina Tammisaaressa 1648. Pohjan kirkkoherra 1651. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1669. † Pohjassa 1677.

Pso: Beata Persdotter (elossa 1688).

Poika: Pohjan kappalainen Per Macrolander 1498 (yo 1661, † 1695).

Poika: Pohjan kirkkoherra Johan Macrolander 1499 (yo 1661, † 1684).

Poika: Pohjan ja Tammisaaren kirkkoherra Bengt Macrolander 1948 (yo 1667/68, † 1717).

Vävy: Antskogin ruukinsaarnaaja Mårten Kellander 2601 (yo 1677/78, † 1687).

Vävy: Kiikalan kappalainen Daniel Lundanus 2976 (yo 1681/82, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA valtakunnanregistratuura 13.11.1654 f. 134 (Remiss. för Poijo Försambling i Nylandh till Bispen och Consistoriales vti Åboo); KA mf. ES 1720 (bb 4) Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 8.10.1647 f. 131 (Framtrede, Hendrich Madsson, på sin Swågers, Hendrich Persons wegna, Kyrckioherdens Såhn, och khärde till Madss Andersson I Spakanes, Angoande om een hest, som Skall wara igenom Madses Hest dödatt); KA mf. ES 1883 (ll 6) Pohjan käräjät 13.9.1675 s. 184 (Emedan såssom Kyrckioheerden, Ehrewyrdige H:r Benedictus Caroli hafwer låtit gräfwa ett dijke uthi Ny Ängen och Byängen af 104 st:r i hwillken Ängh Kyrckieheerden på den ena sijdan om dijket participerar och Dallkarby medh Biörsby på den andra sijdan, Hwillket dijke alle samptel:e hafwa nytta af, i dett att flödwatnet, som Wåhr och Höst opstiger, derigenom faller af Ängen, som Nembden detta intygar. Fördenskull dömes dee tre grannar i Biörsby och 2 i Dallkarby, att betala för 52 stengar hellften af dijkare Löhnen); KA mf. ES 1172 (b 2) Tammisaaren RO 3.7.1648 (Kärde hederligh och wellerde her Bengdt til doom af Borgerskapet som haffwa leenth till sigh kyrckiones Spanmåll det dem aff Retten alffwarsamligen Bleff på lagdth att instella wtha wppehålningh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20, 33; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 356. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 382; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #953D, 2908D, 3770D.

Päivitetty 11.8.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Macrolander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=120>. Luettu 1.12.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Macrolander, Bened. Caroli. p. 8 || Kh i Pojo 1651. Död 1677. Hans söner p. 68.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7.

Tallenna tiedot muistiin