Helsingin yliopisto

Tiedot

1640/41 Mårten Hörling (myös Hörnigk, Hornick, Horningk) Martinus Johannis, Aboensis 139. * Turussa 1623. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Hans Hörnigk († 1635) ja Geska Hansdotter Henning. Turun pedagogion oppilas noin 1630. Depositio 19.1.1639. Ylioppilas Tartossa 2.7.1639. Ylioppilas Turussa 1640/41 Hörling Martin Joh:is _ 9. Oraatio Tartossa 4.4.1642. — Hovipojaksi drotsi Per Brahen hoviin 1643. Kreivi Nils Brahen kassanhoitajana kolme vuotta, sitten tämän kirjanpitäjä 1646 ja kamreeri 1660. ‡ Tukholmassa (Jakob, själringning) 27.6.1683.

Pso: 1:o 1648 Anna Jonsdotter Hedraeus († 1667); 2:o 1669 Sara Hansdotter Meissner tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: logiikan ja metafysiikan sekä fysiikan professori, FM Anders Waenerus, myöh. Thuronius 663 (yo 1648, † 1665).

Veli: Anders Hornich 240 (yo 1641/42).

Veli: Eurajoen kirkkoherra Jöran Hornick 290 (yo 1642, † 1661).

Poika: Västerbottenin läänin kirjanpitäjä Johan Hörling 1544 (yo 1662).

Poika: professori Jonas Hörling 2092 (yo 1670/71, † 1728).

Sisarenpoika: Turun akatemian vt. kvestori Per Gers 1542 (yo 1662, † 1684).

Lanko: tukholmalainen sihteeri Hans Meisnerus, myöh. Meisner 1176 (yo 1656/57, † 1680).

Vävy: Viipurin piispa, FM ja TT Petter Becchius, myöh. Laurbecchius 914 (yo 1652, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89a; KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän käräjät 25.–26.2.1673 f. 26v (Förekom Academiæ Rändtmästaren W:t Petter Girss, och tilltaalte uppå sin Swåghers och Cammarerarens W:t Mårthen Hörlingz wäghnar, hans brodher Casspar Hörlingh först om 500 D:r Kop:r M:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 253; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 421; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 98 (27.7.1657, Eräs D. Martinus Johannis Aboensis pyrkii papiksi Marttilaan, oleskelee nähtävästi Marttilassa lainlukijan palveluksessa); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #360. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 260; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 171 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 54); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #41; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 50; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 186; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 96; B. Sjögren, Kamrer Mårten Hörling i Stockholm och några av hans ättlingar. Släkt och hävd 1995 s. 340–359 (lähteenä mm. Aurivillius, J, 1683. Herr Martin Hörlings levernelopp. Tryckeri Wankuff. Ingår i samlingen personverser i UUB); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #249D, 946D, 1943; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 105.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Hörling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=139>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.