Helsingin yliopisto

Tiedot

(1660) Gabriel Limingius, myöhemmin Lithovius Gabriel Laurentii, Ostrobotniensis 1407. Vht: Limingan kirkkoherra Lars Limingius (Laurentius Josephi, yo Uppsalassa 9.1626, † 1668/69) ja Karin Mattsdotter (Mathesius). Ylioppilas Uppsalassa 5.7.1655 Gabriel Laurentij Limmingius O-Bothniensis. Mainitaan ylioppilaana Turun akatemian konsistorin pöytäkirjassa 7.7.1660. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.6.1661. — Limingan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1661. Limingan kappalainen (1671). Asui Temmeksellä 1686.

Pso: Maria Jenderjan (elossa 1705).

Veli: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Poika: Lumijoen kappalainen Lars Lithovius 4571 (yo 1700, † 1748).

Vävy: Limingan kappalainen Erik Tarvonius 3001 (yo 1682, † 1695).

Vävy(?): Joroisten kirkkoherra Johan Limatius 4551 (yo 1700, † 1732).

Viittauksia: KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 14.–18.7.1664 f. 443 (Företrädde D:nus Gabriel Laurentij ocb begierte att upptaga Kårwen Nisiuses för 18 åhr sedan å 1/4 skatt ödelagdhe hemman och framdeles, förmedellst Hans Excell: Sochne herrens Befallningzmans tillåtelsse äij mehra än för 1/8 skatten ehrleggia för dess ringa ägor skull); KA mf. ES 2031 (rr 12) Limingan käräjät 7.–9.2.1667 f. 13, Limingan käräjät 30.–31.1.1668 f. 98v (Hederligh och wällärde H:r Gabriel Laurentij Rätten tillkiänna gaff, huruledes han förmedellst Lumijoki och Lapinniemi bornes trägne begieran ähr sinnadh att nedsättia sigh wedh Lumijåki Capell, der han någon säker ordt och uthrymme hafwa kunde, sigh och dee sine medh att ehrnära och uppehälla, huar till och bem:te byar utj någodt allreda hafwa bewijst deres wällwilligheet; Och den samme wijdare att Contestera sinnader war, försäkrade altså effterskrifne H:r Gabriel onödgade och otwungne ehwärdeligen att niuta och behålla Sällkematala hållma, som äre ...); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 22.–25.7.1668 f. 165v, Limingan käräjät 29.7.–1.8.1671 f. 677 (Cappellanen här i Sochnen Wyrdige och Wällärde H:r Gabriel Laurentij); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 13.–14.2.1672 f. 84 (Gabriel Laur: Limingh, katso 1321); KA mf. ES 2033 (rr 15) Limingan käräjät 29.–31.1.1678 f. 11; KA mf. ES 2035 (rr 19) Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 425, 427 (H:r Gabriel Laurenti Capplan här i Limmingo inladhe i Rätten domarens Jacob Josephssons Tingz bewijs af A:o 1664 d: 14 Augusti, på Kårwen Nisiusses 1/4 Mant:ls Skatt ...); KA mf. ES 2042 (rr 39) Limingan käräjät 2.–5.9.1702 s. 720. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 231, 232, 239; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 89 (10.7.1657, D. Gabriel är ung, han kan blifua här uid Academ. i nogra år och studera), 130; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 380, 381, 484, 521, 523, 526; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 143; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 243; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 92 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 188 (tituloitu maisteriksi, "tjenstetiden obestämd"); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 813 (Lithovius Taulu 62); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #916D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3915.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1407>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.