Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1700 Lars Lithovius Laurentius Gabrielis, Ostrobotniensis 4571. * noin 1680. Vht: Limingan kappalainen Gabriel Lithovius 1407 (yo (1660)) ja Maria Jenderjan. Ylioppilas Turussa sl. 1700 [Lithovius] Laur. Gabrielis Ostrob _ 235. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1700] Laurentius Gabr. Lithovius. Ylioppilas Uppsalassa 1.11.1703 Laurentius Lithovius Ostrobothniensis Studiosus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1709. — Apulaispappi Limingassa 1709. Pakeni sotaa Ruotsiin, oleskeli Jämtlandissa (1717). Lumijoen kappalainen 1722. † Lumijoella 1748.

Pso: 1:o Kristina Graan; 2:o Margareta Pecklin tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Kemin kappalainen Isak Björnström U443 († ~1717).

Appi: Iin kirkkoherra Simon Pecklinius U372 († 1708).

Poika: Lumijoen kappalainen Petter Lithovius 6061 (yo 1733, † 1771).

Vävy: Pudasjärven kirkkoherra Samuel Keckman 4944 (yo 1706, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #497; KA mf. ES 2042 (rr 39) Limingan käräjät 2.–5.9.1702 s. 720 (Medh det Klockaren här sammastädes Anders Michellsson effter Ehrewyrdig H:r Kyrckioheerdens Mag: Lars Lithovii 1321 befallning opå Studentens Laurentii Lithovii wägnar beswärade sig öfwer hans Syster Maria Lithovia, angående Een Söllfkanna, som hon olofl:n skall hafwa ifrån sin Sahl:ge Faders huus borttagit och sig tillägnat, infant hon sig medh een sådan förklaring, föregifwandes hennes Moder hustru Maria Jenderian hafwa gifwit henne till Skänckz den samme emoot det dhe andre hennes Med Erfwingar anseenl:git af hennes Sahl:ge Faders qwarlåtenskap bekommit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 554 (27.3.1709, ifrån Upsala); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 21; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #497; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #429. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 189, 191; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 813 (Lithovius Taulu 64); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #680D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lumijoki; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3953; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 70; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7530 (1717).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4571>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.