Helsingin yliopisto

Tiedot

10.4.1661 Isak Costianus Isaacus Martini, Savolaxensis 1449. Vht: Kerimäen kirkkoherra Mårten Kostianus (Martinus Sigfridi, † 1644) ja Agneta Isaksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 10.4.1661 Costianus Is. Mart:i Savol _ 65. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1661. d. 10. Apr. Isaacus Martini Costianus. Savolax.

Serkku: Kerimäen kappalainen Olof Ivanander 2121 (yo 1671, † 1683).

Veli: postimestari Erik Kostianus 1450 (yo arviolta 1660-luvulla, † 1719).

Veli: Lempaalan kirkkoherra Sigfrid Kostianus U292 († 1686).

Velipuoli: Muolaan kirkkoherra Aron Roselius 2179 (yo 1672, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #39; KA mf. ES 2001 (oo 2) Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.–19.8.1647 f. 616 (Förekom Prosten Wördige och Wällerde her Påll (katso 2121) och tillkienna gaf, dett Ehrewördige Biskopen Mester Per Biugg haffuer effter H:s K:ge Maij:tz nådige befallningh och allmogens trägne begäran förordnat ett särdeles Kyrkiogieldh Uthi Hapala fierdingh widh Kärjmeckj By, Huarest medh Höge öffuerhetens tillhielp och förfordringh een ny anseendligh Kyrckia Upbygdt är, och Ährewördige Biskopen in Decembris 1642 der öffuer een särdeles Kyrkioherde wällerde her Mårten Sigfridi förordnadt, Men för Hans hastige dödz fall är än nu eij någon wissheet giordt hwadh äger till Prästebol wara skall, derföre som och efter wällbe:te her Påll är Uthi Sal: her Mårtens ställe dijt till Kyrkioherde kallat, badh han om ett laga inrymbningz breff på det som till samma Prästbool lyda skall); KA mf. ES 2004 (oo 5) Säämingin käräjät 11.–12.1.1671 (fordom Lagläsaren Lorentz Rööss ... sin hustrus förrige Mans Sahl: H:r Martinj Sigfridj geldh); KA mf. ES 2004 (oo 6) Säämingin käräjät 29.10.1688 s. 302 (hwaräst een gammal Råå på steenen befans, som dhe sade Rätta skillnaden böhr wara, och att Sahl: Kyrckioheerderne H: Sigfredh Costian och H:r Samuel Krogerus brede wedh steenen i sin lijfztijd werkat hafwer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 87 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 6.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Costianus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1449>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.