Helsingin yliopisto

Tiedot

noin 1641 Anders Stirenius Andreas Laurentii, Sudermannus 179. Kotoisin Södertäljestä (Telgensis Sudermannus). Ylioppilas Turussa noin 1641. Ylioppilas Uppsalassa 20.5.1644 Andreas Laurentij Telgensis | Suderm. Stipendianomus 26.4.1648. Respondentti 23.6.1648, pr. Enevald Svenonius 132. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1649 – sl. 1649. Respondentti 6.10.1649, pr. Nils Nycopensis U20. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1650 – sl. 1651. Respondentti 14.2.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1652 – kl. 1655. Respondentti 5.1654 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 1656 (luult. ei Turussa). — Ösmon komministeri 1655. Lundan kirkkoherra 1669. † Lundassa 1670.

Pso: N.N. tämän 2. avioliitossa.

Kaima: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (26.4.1648 Andreas Laurentii Sudermannus, Septennium nunc est ex quo Academiæ huius Alumnus ...); KA valtakunnanregistratuura 6.8.1653 f. 150 (Till Biskopen och Capitulares i Åboo, för en Student Andreas Stirenius be:dh att niuta Stipendium Diæceseos uthi 3 åhrs tijdh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I), 37 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 1 (I), 9 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 359, 397, 398, 424, 468, 470, 551; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 23, 32; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 24 (6.8.1653, Till Biskopen och Capitulares i Åboo, för een Student Andreas Stirenius be:dh att niutha Stipendium diæceseos vthj 3 åhrs tijdh); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 102; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 50 #421. — K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne II (1898) s. 270 (F. M. i Åbo 5.6.1656); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #244G, 2688R, 2839D, 2851R, 3673R, 4331R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 54; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1360, 1599R, 1735G, 2748R, 3020R, 3585R.

Doria gratulantti

Päivitetty 24.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Stirenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=179>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.