Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Simon Paulinus Simon Pauli, Satacundensis 2226. * Porissa 10.12.1652. Vht: Mouhijärven kirkkoherra Paul Raumannus 61 (yo 1640, † 1682) ja Agneta Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1672/73 [Paulinus] Simon. 109. Rect. Ac.‹!› [_ 109]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1672/73] Simon Paulinus. Phil. Magister. | Ebr. et Græcæ Ling. Professor Aboënsis celeberrimus. Nationis nostræ Inspector desideratissimus. | obiit Anno 16‹–›. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1674 – sl. 1676. Respondentti 10.1675, pr. Nils Tunander U170. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1679. Respondentti 4.10.1679 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 27.11.1679. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1680 – kl. 1682. — Satakuntalaisen osakunnan kuraattori 1680. Satakuntalaisen osakunnan inspehtori 1685–91, Pohjalaisen osakunnan 1685–88. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1682, kreikan ja heprean kielten professori 1684. † Turussa 25.10.1691.

Pso: 1687 Magdalena Johansdotter Schaefer († 1707).

Appi: Turun pormestari Johan Schaefer 299 (yo 1642/43, † 1683).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #188; KA valtakunnanregistratuura 12.8.1684 f. 466 (Till H. Grefwe Bengt Oxenstierna att Professio lingvarum i Åbo confereres Simoni Paulino; Men förste åhrs löhnen disponeres af H. Grefwen), 12.8.1684 f. 468 (Fullmacht för Mag. Simone Paulino att wara lingvarum Professor i Åbo). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 237, 300–302, 344, 362, 429, 433, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 10, 11, 33, 35, 38, 110, 112, 123, 212, 241 passim, 319, 348; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 228 (31.1.1692, ‡ professoren mag. Simon Paulin); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 119 passim; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #188. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 138; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 290; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #49G, 925R, 1436G, 2318G, 2361G, 2599G, 2734–2752P, 2734G, 2736G, 2738G, 2741G, 2742G, 2744G, 2750G, 2751G, 2752G, 3989G, 3995R, 4010G, 4014G, 4200G, 4204D, 4204G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9137; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 90; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 114; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #133H (‡), 279G, 286, 295H, 300H (prom. 1679), 610H (prom. 1679), 893H, 1029, 1107H, 1165R, 1372H, 1373H (prom. 1679), 1886H (‡), 1930H (prom. 1679), 1952H (vih. 7.6.1687), 1973, 1976H (‡), 2242H, 2408H (vih. 7.6.1687), 2567, 2766, 2788H (vih. 7.6.1687), 2809–2828, 3056, 3084, 3307H (vih. 1687), 3976R, 4057; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 572.

Doria gratulantti

Päivitetty 7.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2226>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.