Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Samuel Justander Samuel Erici, Virmoensis 2432. Vht: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678) ja Maria Samuelsdotter Hartman tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1675/76 Iustander Sam [Erici _ 120]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Samuel Erici [Justander Wirmoëns: | uterqve Pastor Nosocomii Ab. obiit.]. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1678 – sl. 1680. Oraatio kl. 1679. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa mikkelinpäivänä 29.9.1685. — Turun hospitaalinsaarnaaja 1685. ‡ Turussa 11.12.1700.

Pso: 1:o Kirstin Björk († 1691); 2:o 1692 Helena Johansdotter Roos tämän 3. avioliitossa († 1720).

Pson edell. aviomies: Turun hospitaalinsaarnaaja Daniel Birkman 2378 (yo 1674/75, † 1685).

Appi: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Bor. osak. matr. #154, tilikirja s. 24 (Samuel Justander. \ Ecclesiastes ad S. Michaëlem A:o 1685); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 19.–20.9.1679 f. 30 (D:nus Studiosus Samuel Justander på sin Moders Hust. Maria Hartmans wägnar), Mynämäen käräjät 12.–13.2.1683 f. 28v, Raision ja Maarian käräjät 31.7.–2.8.1686 f. 76 (Slottz Pastoren Wällärde H:r Samuel Justander beswärade sigh öf:r Gästgifwaren Henrich Simonsson i Luckarla by och Reeso Sochn, dett be:te Gästgifware skall honom een Örfijhl slagit haf:a då han reesandes der inkommit, och begärat köpa höö och hafra för sina hästar); KA mf. ES 1751 (cc 14) Marttilan käräjät 10.–11.8.1686 f. 252 (Predikanten wed Åbo Hospital Wällärde H:r Samuel Justander); KA mf. ES 1849 (kk 13) Raision ja Maarian käräjät 5.–6.10.1696 f. 365v (Såsom Hospitals Predikantten Wällärde H:r Samuel Justander sig beklagar, af landbonden på Stoorheikilä ladugård in wräkt des Swijn efter dhe råkat inkomma i des åker genom Stadz Staqvetet, Emedan åkren icke ähr med gerdzlegård förwarad); KA mf. ES 1855 (kk 31) Ylim. käräjät Mynämäessä 3.4.1711 s. 927–940 (Capplans [Johan Rahm] kärsta hustru Hedevig Justandra giorde lijka berättelse ... Pigan Maria Samuelsd:r, som är Capplans hustrus Brordotter, berättade); KA mf. ES 1927 (mm 15) Kalannin käräjät 12.–16.2.1687 s. 66 (Predikantens wid S:t Michels Kyrckia i Åbo Wyrdige och Wällärde H:r Samuel Justandri Hustro Kirstin Biörk, katso 1043). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 474, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 111; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 417; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 227 (8.11.1691, ‡ hospitals predijkantens herr Samuel Justanders hustru), 263 (11.12.1700, ‡); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 60 (I 23.2.1681 Bor. Finl.: "Samuel Lucander‹!› blef åthwarnat han skulle sin tijdh taga i acht och intet förspilla sin tijdh i fåfängia"). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 66; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 107 (Justander Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1700D, 4256D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 116; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1923, 2043.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Justander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2432>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Justander, Sam. Erici p. 120 || Bor. 154. – Hans far i VI. Stipendiat 1678–80. Af honom en or. De quibusdam antiquitatibus Abogicis urbisque situatione, Ab. 23.4.1679. Pvgd Mikaelsdagen 1685 (enl. Boreal. nationens afgiftskladd, der han dock upptages redan från år 1670). Hospitalspredikant i Åbo. Död 1700.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156.