Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1676 Karl Malmstenius, myöhemmin Malmsten Carolus Clavidi, Ostrobotniensis 2495. * noin 1660. Vht (L. Nyholm 1988): laivakapteeni Tukholman laivastossa Claes(!) Andersson Malmsten ja Kerstin Michelsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1676 Malmstenius Car. Clavidi Ostrob _ 126. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Carolus Davidis Malmstenius. Collega Scholæ Triv. Uloënsis, postea Sacellanus in Pyhæjoki. | Haapajärvi. Obiit 1700. Ylioppilas Uppsalassa 3.11.1677 Carolus Mallmsteen [Studiosi Aboenses huc accessere, Ostrobothnienses]. — Oulun triviaalikoulun apologista 1685. Oulun Muhoksen kappalaisen apulainen 1692. Pyhäjoen Haapaveden kappalainen 1695. † Haapavedellä 4.5.1700.

Pso: 1685 Anna Gabrielsdotter Vhael (jäi leskeksi).

Isäpuoli: Oulun pormestari, lainlukija Jöran Zadler 1675 (yo (1664), † 1689).

Poika(?): Claes Malmsten U600 († 1710).

Lanko: Ilmajoen kirkkoherra Barthold Vhaël 3196 (yo 1684, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #250; KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 108 (Wällärde H:r Carl Malmsteen beswärade sigh öfwer bonden Lars Kårtilainen, för det han det 1/3 M:l hemman, som i Muhås til Capplans bohl är anslagit och af Caplan H:r Ericho Sigfridi 411 til dess Coadjutor H:r Carl öfwerdragit, intet will afträda); KA mf. ES 2039 (rr 34) Oulun ja Hailuodon käräjät 16.–18.2.1697 s. 319 (Dhet refererade Probsten Ehrewyrdigh H:r Jacob Frosterus, huru såssom Cappellanen i Muhos H:r Carl Malmsteen blifwit för någon tijdh sedan till een vacant Sacellanie uthj Pyhäjåki Sochn transporterat, hafwandes wedh affträdet ifrån Cappellans Bohlet här i ber:de Muhos som är ett Cronohemman Gästilä benämbdt, borttagit fönstren uthur huusen och dem till een Bonde Haans Wallckånen uthj förwahr lämbnat, så att H:r Isaac Gisselkors 3794, hwilcken honom i tiänsten wedh Muhos Församblingen Succederat, icke kan komma att tillträda samma hemman, anhållandes H:r Prosten om Rättens handräckning härutinnan), Oulun ja Hailuodon käräjät 23.–25.8.1697 s. 133 (Dhet beswärade sig fullan Studenten Monsieur Johan Brax der öfwer: Att sedan som H:r Isaac Gisselkors kom att tillträda Medhielpare lägenheeten der i Muhos effter H:r Carl Malmsteen skall Tuppurala hemman som der sammastädes till Capplans Bohl ähr anslagit och honom blifwit oplåtit, mycket förfallit); KA mf. ES 2042 (rr 38) Pyhäjoen käräjät 16.–18.9.1701 s. 754 (Sahl:ge Cappellans H:r Carl Mallmsteens Enckia hustru Anna Vhael). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 250; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 164, 302; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 108; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 61; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1545H (vih. 13.1.1685), 2511, 3091, 4447.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Malmsten. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2495>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Malmstenius, Carol. Clavidi Ostrob. p. 126 || Ob. 250: Davidis, 1676. – Född 1660. Student i Upsala 3.11.1677? Apologist i Uleåborgs skola 1684. Kpl i Haapajärvi Pyhäjoki 1690. Död 1695 (1700?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162.

Malmstenius, Car... Kpl i Haapajärvi 1695 (ej 1690). Död 1700.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32.