Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Jonas Thauvonius (usein Thavonius) Jonas Johannis, Australis 2738. Vht: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690) ja Elisabet Agricola. Turun katedraalikoulun oppilas 23.3.1678 (in cl. rect., Ionas Johannis Thauvonius Filius Sacellani in Karislojo). Ylioppilas Turussa kl. 1679 Tavonius Jon. Joh:is Austr _ 141. Indexin mukaan Australis eikä Nylandus, nähtävästi koska isoisä oli Halikosta. — Apulaispappi Karjalohjalla (coadjutor, 1687), kirkkoherra 1690. Marttilan kirkkoherra 1695, Vihdin 1697. Lääninrovasti 1700. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1691, puhuja pappeinkokouksessa 1694, saarnaaja 1697 ja 1708. ‡ Vihdissä 24.8.1715.

Pso: 1:o Margareta Hagert († 1706); 2:o ~1707 Anna Magdalena Knorring (jäi leskeksi).

Appi: Inkoon kirkkoherra Gabriel Hagerus 200 (yo 1641, † ~1681).

Poika: Turun hovioikeuden asessori Gabriel Thavonius 4841 (yo 1704/05, † 1748).

Pojanpojan pojanpoika: osastopäällikkö Israel Tauvon U1023 († 1877).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191a; Esko Karisalmen tiedonanto 30.11.2008 (Turun kämnerinoikeus 6.7.1694: notarien mag: Daniel Hagert, sin svåger kyrkoherden i Carislojo N. Tavonij); KA valtakunnanregistratuura 31.5.1695 f. 253 (Kyrkioheerde Fullmackt wid S:t Mårtens ell:r Nyby Försambling för Jonas Tauvonius ... i den afledne Indræj 2222 ställe), 31.5.1695 f. 256 (Till Åbo Consistorium swar att Tauvonius blir Kyrckioherde i Nyby Sockn och Jeremias Wallenius 3232 Kyrckioherde i Karis Lojo), 20.12.1695 f. 752 (Til Consistorium i Åbo, angående en rest, som framledne Kyrckioheerden i S:t Mårtens Sockn, Indræus är blefwen skyldig ... Thauvonius alt ifrån d. 24:de Junii åffta reest ifrån Caris Lojo till S:t Mårtens Sockn, och Kyrckioheerde Ämbetet därsammastädes förestådt ...), 13.9.1697 f. 603 (Fullmacht för Jonas Thauvonius at wara Kyrkioherde i Wiktis uti Åbo stifft ... medelst Johan Procopæi 1247 dödel. frånfälle Wichtis pastorat i Åbo stifft är kommit at blifwa ledigt), 28.5.1698 f. 396 (Fullmacht för H:r Gustavo Saekylense 2690 at wara Kyrkioheerde uti S:t Mårtens Sockn ... Kyrkioheerde Embetet uti S:t Mårtens Sokn och Åbo Stift förmedelst H:r Jonæ Thavonij befordran til Pastoratet i Wichtes Sockn, är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 28.9.1685 f. 154 (Kyrkioheerdens Fulmechtigh uti Karis Lojo, Wällärdhe H:r Jonas Tavonius), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–21.7.1687 f. 168v (Coadjutoren D:nus Jonas Thavonius, hwilken då som bäst Predikade); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 65v; KA mf. ES 1888 (ll 16) Vihdin käräjät 3.–4.3.1699 s. 328; KA mf. ES 1888 (ll 17) Vihdin käräjät 26.–27.2.1700 s. 120; KA mf. ES 1889 (ll 18) Vihdin käräjät 7.–8.10.1701 s. 530. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177 (XXXIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 20; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 170 (1678:II), 171 (1679:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 356, 398, 401, 432; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1293 (Thauvonius Taulu 5); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 225; F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 60 (13.8.1715); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4288.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2738>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.