Helsingin yliopisto

Tiedot

1680/81 Johan Laihiander Johannes Thomæ, Euraensis 2900. Vht: ratsutilallinen Euran (Kiukaisten) Laihian kylässä Tomas Eriksson († 1696) ja Margareta Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1680/81 Laihiander Joh. Thomæ Euraens _ 148. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Thomas‹¿› Laihiander. — Asui veljensä luona Yläneen Heinjoen Laurilassa vuodesta 1696. ‡ Yläneellä 7.5.1699.

Pso: Anna Nilsdotter Escholenius (jäi leskeksi).

Appi: Luvian kappalainen Nils Escholenius 49 (yo 1640, † 1688).

Setä: Euran kappalainen Johan Laihiander 1868 (yo 1666/67, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #271; KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 25.–26.10.1681 s. 545 (Dn: Johannes Thomæ Laihiander opå sin Faders Ryttare bondens Thomas Erickssons i Laihia wegn:r); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 37 (Studenterne Dns: Johannes Aurelius 3068 och Johannes Laihiander förekommo nu, gifwandess tillkenna, huru at dhe förmedelst Häst byyte äre komne uthi twist och för den Orsaak, hwarandra till detta Ting Citera Låthit, Men nu dher om förlijktz); KA mf. ES 1929 (mm 23) Euran käräjät 5.–6.10.1693 s. 283; KA mf. ES 1929 (mm 25) Kokemäen käräjät 16.–17.3.1694 s. 67; KA mf. ES 1930 (mm 31) Euran käräjät 18.–19.10.1697 s. 465; KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 17.6.1699 s. 429 (Notarien Wähl:t Henrich Elfving fordrade opå sine egne wägnar af Studentens nu mehra Sahl: Johan Laihianders Enckia dygdesamme hust: Anna Escholina, efter berörde dess Sahl: mans klara Obligation daterat d: 16 Julii 1689, 10 D:r K:m:t ... och oppå sin Swärmoders dygdesamma Matronans hustru Ingred Nielssdåtters wägnar 14 D:r 16 ö: dito myndt, härrörande af Tobak som hennes man Inspectoren Sahl: Anders Klöfwe, bem:te Laihiander bårgat ... Oppå Laihianders Enckias och 2:ne dess omyndige Pijgebarns wägnar instälte sigh Sahl: Laihianders Faarbroder Cappellanen Wyrdigh och Wähl Lärde H:r Johan Laihiander); KA mf. ES 1931 (mm 35) Eurajoen käräjät 16.–17.2.1699 s. 223 (katso 2357). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190 (XLI), 190 (XLI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #271. — V. Nissilä, Kiukaisten Laihian suku 1500-luvulta 1700-luvun alkuun. Genos 79 (2008) s. 179.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laihiander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2900>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.