Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Lars Lochtovius, myöhemmin Granberg Laurentius Laurentii, Ostrobotniensis 302. * noin 1626. Vht: Lohtajan kirkkoherra Lars Lochtovius (Laurentius Matthiæ, † 1637) ja Anna Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1642/43 Lochtovius Laur: Laur: _ 18. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Laurentius Laurentii Lochtovius|, postea Granberg appellatus. Collega Inferior Scholæ Wasensis; deinde Sacellanus in Lochteå. | Obiit 1667. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun alempi kollega 1645. Lohtajan kappalainen 1648. † Lohtajalla 1667.

Pso: Elisabet Gustafsdotter Witting tämän 1. avioliitossa († 1692).

Pson seur. aviomies: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Veli: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Lanko: Kokkolan kaupunginsihteeri, raatimies Knut Vitting 1152 (yo 1656/57, † 1681).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #14; KA mf. ES 2029 (rr 8) Lohtajan käräjät 12.8.1653 f. 121v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Lohtajan käräjät 6.6.1656 f. 287; KA mf. ES 2031 (rr 11) Lohtajan käräjät 16.5.1662 f. 195v (Wördigh och Wällärde H:r Laurentius Granbergh Församblingens predikant uti Lochtå Sochn företrädde, och så nu som åth skillige Heredztingh tillförende, för migh sampt dee 12 eedhsworne uti Nembden witterligit giorde, sigh hafwa uti Laga kiööp för acorderat och till sigh handladt, aff Mårthen Påållsson dess skatt- och bördehemman Åriala be:dh om ett heelt mantahl); KA mf. ES 2031 (rr 12) Lohtajan käräjät 28.–29.7.1667 f. 59 (Lars Andersson Sahl: H:r Lars Granbergz Enkias fullmechtige Angaf Elias Matsson, det han skall häfda een Eng Achnastuåli be:dh undan des hemman Åriala); KA mf. ES 2032 (rr 12) Lohtajan käräjät 26.–27.1.1669 f. 219v; KA mf. ES 2037 (rr 25) Lohtajan käräjät 16.1.1688 s. 33 (Caplan her weed Låchto Sochn och Försambling wellerde H:r Gustaff Granbergh U339 framsteeg för retta med anmodan ded Nembden och Tingzlaget behagade giöra deres trowerdige bekennelse Helga Enckians ½ Mantals beskaffenheet ... enär H:r Peer [Prochæus] blifwit her ifrån promoverat till Kelfwio pastorat har hans Successor Caplan Sahl: H:r Hans[!] Graanbergh samma hemman hefdat och innehafft till hööslagh effter hwilkens dödelige afgång ded någon tijd legat ohefdat effter det war i herskapz donation inbegrepen och in till des att Caplan Sahl: H:r Johan Carlander ded för Gress gield af herskapet wedertog). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III), 478 (Tillägg och rättelser. III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 182; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #14. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 140, 291; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5302; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #786, 2661G; T. Vähäkangas, Lohtajan Granbergien esivanhemmat. Genos 69 (1998) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Granberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=302>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lochtovius, Laur. Laur. p. 18 || Ob. 14: postea Granberg appellatus; collega inferior scholæ Wasensis; deinde sacellanus in Lochteå [1648]; obiit 1667.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19.

Lochtovius... Son af kh Laur. Matthiae Lochtovius i Lochteå († 1637).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 478.