Helsingin yliopisto

Tiedot

1684/85 Vilhelm Wargentin Vilhelmus Vilhelmi, Aboensis 3203. * Turussa 12.10.1670. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Vilhelm Jochimsson Wargentin († 1692) ja Magdalena Wittfooth. Ylioppilas Turussa 1684/85 [Wargentin] Wilhelm Ab. _ 162. XXX. Respondentti 6.12.1690 pro exercitio, pr. Anders Wanochius 2021. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1691. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1691 – sl. 1692. Ylioppilas Uppsalassa 15.12.1692 Wilhelm Wargentin Aboensis. Cum testimonio honorifico Rectoris Academiæ Aboensis. Ylioppilas Lundissa noin 1696 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Uudestaan ylioppilas Turussa 1696/97 [Wargentin Wilhelm Ab. _ 162. XXX]. Respondentti 30.10.1697 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 14.12.1697 priimus. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1699 (duplex) – kl. 1703. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1700. — Turun akatemian varakirjastonhoitaja 1698. Turun ruots. seurak. 1. kappalainen 1700. Jomalan kirkkoherra Ahvenanmaalla 1711. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. Sunnen kirkkoherra (Härnösandin hiippak.) 1716. Rovasti 1720. † Sunnessa 12.10.1735.

Pso: 1:o 1703 Susanna Flacksenius († 1713); 2:o 1716 Kristina Arosell tämän 2. avioliitossa († 1765).

Poika 2. avioliitosta: tähtitieteilijä, FM Pehr Wargentin (yo Uppsalassa 30.1.1735, † 1783).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Veli: komissaari Joakim Wargentin 3202 (yo 1684/85, † 1705).

Poika: Ragundan kirkkoherra, FM Vilhelm Wargentin U679 († 1754).

Vävy: Revsundin kirkkoherra, FM Johan Huss 6408 (yo 1737, † 1768).

Vävy: Ovikenin kirkkoherra, FM Samuel Huss 7261 (yo 1746, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b, 206b; KA valtakunnanregistratuura 11.1.1716 f. 599 (Fullmackter för Kyrkoherden Mag. Wilhelm Wargentin och Rector Scholæ Mag. Olaus Turdin 4458 ... Kyrkoherde bestellningen wid Sunne församling i Hernösandz Stifft är genom afledne Mag: Petri Bozæi dödel. afgång kommen at blifwa ledig), 17.12.1720 f. 124 (Inrikes civilexpeditionen, Transport Fullmackt för Kyrkioherden Salomon Alanus 1966 ifrån Sundz till Jomala Pastorat på Åland ... medelst Kyrkioherden Wilhelm Wargentins befordran till Sune Pastorat i Jämteland, Kyrkioherde lägenheten wid Jomala på Åhland är ledig worden); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Jomalan käräjät 16.–18.1.1712 s. 57, 87; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Jomalan käräjät 24.–26.6.1714 s. 116. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV), 285 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 142, 143, 205, 263, 264, 265, 311; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12, 13, 44, 54, 93, 101, 127, 192, 244, 285, 289, 291, 294, 296, 349; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 197, 354; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 351; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #242. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 51; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 13; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 120 (Köpmannasläkter i Åbo, Vargentin Tab. 3); P. Wargentin, Själfbiografiska anteckningar. HTidskr 23 (1903) s. 155; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 46 (20.9.1692, Turun yliopiston rehtorin [Swederuksen] todistus Vilh. Wargentinille); L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne IV (1926) s. 43; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 201; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1461R, 1568D, 4215G, 4262R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 158; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 159; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #960, 1817R, 4296R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Wargentin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3203>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.