Helsingin yliopisto

Tiedot

5.2.1686 Erik Albogius Ericus Justi, Narvensis 3315. Vht: Iivananlinnan kirkkoherra, FM Justus Albogius 1608 (yo 1663, † 1684) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 5.2.1686 [Albogius] Ericus Justi Narv _ 167. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1686. d. 5. Febr. Ericus Justi fil. Albogius. Narvens. Respondentti 7.4.1688, pr. Daniel Achrelius 1565. Ylioppilas Tartossa 15.6.1692. FK 22.6.1692. Respondentti Tartossa 23.2.1693 pro gradu, pr. teor. filos. prof. Gabr. Sjöberg. FM Tartossa 6.3.1693. — Narvan tuomiokirkon taloudenhoitaja 1688. Narvan katedraalikoulun rehtori 1692, samalla teologian lehtori (1693). Varuskunnan saarnaaja 1696. Nevanlinnan kirkkoherra 1697. Rovasti (1699). † Nevanlinnassa 4.7.1701.

Pso: 1693 Maria Gabrielsdotter Hinnel tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Oulun kirkkoherra, FM Zachris Lithovius 3873 (yo 1692, † 1743).

Appi: Nevanlinnan pormestari Gabriel Hinnelius, myöh. Hinnel 1364 (yo 1659/60, † 1712).

Vävy: Kajaanin pormestari, luutnantti Matias Castrenius, myöh. Castreen 5199 (yo 1712, † 1771).

Kaima: Porvoon kappalainen Erik Albogius 3213 (yo 1684/85, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #198; KA valtakunnanregistratuura 3.4.1696 f. 172 (Regementz Predikants Fulmackt för Mag. Erich Albogio, wid Garnisonen i Narwen ... Regimentz Predikantz Embetet wid Garnisonen i Narven, medelst den förre Regiementz Predikantens Mag. Joh. Forsenij 2160 befordring til Lojo Pastorat i Nyland, är kommit at blifwa vacant och ledigt), 14.11.1696 f. 661 (Till Gouverneuren Fersen swar angående Nyens Pastorat, katso 3377), 12.3.1702 f. 91 (Kyrkioherde fullmackt för Zacharias Lithovius 3873 ... medelst Erici Albogij dödelige frånfelle Körkioherde bestellningen wid Swenske och Finske församblingen i Staden Nyen är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 279 (Probsten Ehrewyrdige H:r Mag:r Ericus Albogius), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 842; KA mf. ES 1792 (ff c) Ivangorodin läänin käräjät 12.1.1685 f. 14v (fordom Probstens och Kyrkioheerdens på Iwangorod Sahl: Mag: Justi Albogij 1608 Encke frw Anna Elisabeth Hochmut ... Enckiefruus Styffsson Ericus Albogius som å hennes Wägnar war tillstädes); KA mf. ES 1792 (ff 3) Ylim. LO Narvassa 30.1.1689 s. 42 (Förtijden warande Oeconomus här sammastädes H:r Ericus Albogius på hans Högwyrdigheet Biskopens Höglärde Doctoris Johannis Gezelii och Ven: Consistorij wägnar); KA mf. ES 1174 (b 13) Porvoon RO 7.12.1708 (Dito lät Probsten ifrån Nyen Ehrewyrdige och Högwällärde Magister Zacharias Lithovius 3873 inläggia een Supplication ... sin K: hustru Marija Hinnel, aff dess förrige giffte bekommit sampt den dehl som dess 3:ne st: Stiufbarn Erick, Helena och Margareta Albogier, medelst Laga afwittring tillslagne warit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 215 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 28; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1288. — K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #199; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 87; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #30R; H. Soininvaara, Albogius – Ahlebom suku. Genos 57 (1986) s. 78; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #11; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 137; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #136R, 2725, 3407D, 3413G, 3414R, 3417G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Albogius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3315>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.