Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Pehr Arctopolitanus Petrus Gabrielis, Satacundensis 3373. Kastettu Porissa 25.5.1670. Vht: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682) ja Kristina Udnie. Ylioppilas Turussa 1686/87 [Arctopolitan:] Petrus [_ 170]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Petrus Arctopolitanus. | Design. Collega Scholæ Trivialis Biörneburgensis Obiit 1698. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1689 – sl. 1690. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1691 – sl. 1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1695 – sl. 1698. — "Piispan kappalainen" 1695 (nähtävästi Sauvon tai Paraisten palkkapitäjässä). Apulaispappi Ulvilassa (1697). Porin triviaalikoulun alempi kollega 1698(7?) (kuoli ennen virkaan astumista). † noin 1698.

Pso: 1697 Maria Oselius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Porin triviaalikoulun apologista Johan Lepus, myöh. Lagus 3906 (yo 1692/93, † 1740).

Appi(?): Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #309; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1930 (mm 31) Ulvilan käräjät 9.–10.6.1697 s. 22 (Coadjutoren H:r Pehr Arctopolitanus); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 12.10.1695 s. 20 (Collega Wällärde H:r Nils Wrigstadius 2784 anklagade Studenten Mons:r Henrich Cupilenium för dett han honom förledne tijssdagz hoos H:r Peer Arctopolitanum skal hafwa beskylt att hafwa olåfwandes tagit 2 St: Sijkar af Ett Näth Rådhman Gottleben tilhörigt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 317, 396, 430, 514, 515, 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 55, 143, 205, 264, 322, 408, 445, 524, 592, 593; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #309; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #121. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 277; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2169G, 4060G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #313H (‡), 315, 1976.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Arctopolitanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3373>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.