Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Johan Lepus, myöhemmin Lagus Johannes Johannis, Neostadiensis 3906. Vht: Uudenkaupungin kirkkoherra Johan Lepus 1111 (yo 1655/56, † 1690) ja Maria Dorotea Zesing. Ylioppilas Turussa 1692/93 [Lepus] Joh. Joh:is Neostad _ 199. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1692/93] Johannes Joh: Lepus, Neostadiensis. | Apologista Arctopoli. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.10.1703. — Rauman triviaalikoulun apologista 1698. Eurajoen vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1713–22. Palasi apologistanvirkaansa Raumalta takaisin Poriin muuttaneeseen triviaalikouluun 1722, virkavapaa 1736. † Porissa 1.2.1740.

Pso: 1699 Maria Oselius tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Porin triviaalikoulun nim. kollega Pehr Arctopolitanus 3373 (yo 1686/87, † ~1698).

Appi(?): Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Poika: Kesälahden kirkkoherra Johan Lagus 5476 (yo 1725, † 1735).

Poika: Abraham Lagus 6089 (yo 1734, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; HYK ms., Bor. osak. matr. #222; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 13.12.1699 s. 84; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 26.10.1690 (Kyrckioherdens Sal: H:r Johan Lepus Son en diekne Johannes be:dh, hwilken i Biörneborgz Schola freqventerat); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 13.8.1700 (... hwilket Caplan H:r Salomon Tumulijn, Coadjutoren H:r Simon Cannelijn, och Studenten Johan Lagus åhördt); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 9.6.1702 (Caplan Wällärde H:r Salomon Tumulin 3069, anhölt om Wärderingh på sin Sahl: Swär Moders Kyrckioherdens Sahl: H:r Johan Lepus Enckias, fordom Kyrckioherdens Sahl: H:r Johan Lepus Enckias, fordom dygdesamme Matronans hustru Maria Dorotea Mauritz dotters Zesingz gårdh, Kauckola ben:dh... hans Swågrar Apologisten wedh Raumo Schola Wällärde H:r Johan Lagus, och Coadjutoren j Längelmäki Sochn Wällärde H:r Gabriel Lagus); KA mf. ES 1396 (r 8) Rauman RO 27.4.1704 s. 33–50; KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 22.3.1709, Rauman RO 26.7.1711. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 345; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 225; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #305. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 278; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 768 (Lagus Taulu 48); A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 294; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 173 (Lagus Tab. 1); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 363 (Lagus Taulu 63); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 147; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 52.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3906>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.