Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1691 Henrik Forshäll Henricus Michaelis, Ostrobotniensis 3733. * noin 1670. Vht: Pyhäjoen Pohjankylän Hourulan talollinen Michel Mattsson ja Anna Jöransdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1691 Forshell Henr. Ostrob _ 190. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Henricus Forshäll. Sacellanus deinde in Pyhäjoki. obiit 1727. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1695. — Apulaispappi Pyhäjoella 1695, nähtävästi pitäjänapulainen Oulaisissa. Haapaveden kappalainen siellä 1702, pysyi virassa isonvihan yli. † Haapavedellä 9.2.1728.

Pso: 1:o 1699 Elisabet Olofsdotter Bratt tämän 2. avioliitossa († luult. 1711); 2:o (jo 1713) Kristina Andersdotter Alf tämän 1. avioliitossa († 1771).

Pson edell. aviomies: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Laibecchius, myöh. Laibäck 2380 (yo 1675, † 1695).

Poika: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Johan Forshäll 6459 (yo 1738, † 1792).

Lanko: Vaasan kappalainen Birger Bratt U399 († 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #388; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 11.2.1695 s. 132 (på änkians [Sahl: H:r Caspers Alstadij 1949 Änckia Elisabeta Laibeck] wegnar instälte sigh des Fullmechtige Studenten Mons:r Henrich Forshell); KA mf. ES 2039 (rr 33) Pyhäjoen käräjät 24.1.1696 s. 110 (Närwarande Prästerskap Capellan H:r Joseph Carlander U459 jämpte Coadjutor H:r Henrich Forshell), Pyhäjoen käräjät 29.8.–1.9.1696 s. 207; KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 272; KA mf. ES 2041 (rr 37) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1700 s. 162 (Framkom Cappellan här sammastädes Wyrdigh och wällärde H:r Henrich Forshell medh berättelse huru såssom hans nu warande hustru och för detta Kyrckioheerdens Mag: Johan Laibecks Enckia hustru Elisabetha Bratt fullan optagit frambl:ne Anders Rajaniemis 3/8 M:ls Ödelämnade hemman ...); KA mf. ES 2042 (rr 39) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1702 s. 83 (Anbelangande den twist som emellan Mattz Carlela if:n Söderbyn kärande och dess Stiufssonn Matz Larss:n ib:m Swarande opkommen är ... Men angående hemmanetz besittiande, hwilcket består af ½ M:ll, Så emedan det samma befinnes wara Crono, och effter Nembdens intygan Cappellanen H:r Henrich Forshell till Cappellans Bohl anslagit, hwilcken i föllie af Kongl: Förordningar endest äger disposition om hemmanet och bör det samma medh dugel:ge Åboo försee; Alltså lämbnes det och under hans frija disposition härutinnan att giora bäst han godt finner). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 245 (LI); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 513–514 #538 (16.5.1710, mainitaan Närpiön nimismies Petter Forshell, sukua?); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #388; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #135. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 160, 162; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 108; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 203; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 62; A. Soini, Kierrä kivi älä kiroa. Hoffrénien sukuhistoria 1 (2001) s. 100.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Forshäll. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3733>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.