Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1692 David Petrejus David Davidis, Nylandus 3875. Kastettu Porissa 2.8.1678. Vht: Tenholan kirkkoherra, FM David Vetbechius, myöh. Petrejus 1755 (yo 1665, † 1697) ja Hebla Hansdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1692 [Petreus] David [Davidis _ 198]. Respondentti 27.6.1703, pr. Gabriel Juslenius 2987. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1704 – sl. 1705. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1705. — Apulaispappi Pohjassa 1705. Tenholan kappalainen 1707. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Tuli mielenvikaiseksi 1718. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1708. ‡ Tukholmassa (Barnhusförsamlingen) 25.10.1720.

Pso: 1708 Elisabet Ichtydius (elossa 1741).

Appi(?): rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; KA mf. ES 1850 (kk 16) Nauvon käräjät 2.–3.3.1699 f. 66 (Sahl: Kyrckioheerdens Mag: David Petræi Son, Studiosus David Petræjus, fordrade på sine Syskons wägnar af Leutenanten Edel och Manhaftig Henning Berg tillbaka den införsel, som Leutenanten bekommit med sin Sahl: hustro Anna Petreja, hwilcken Barnlöös blifwit dödh ... Upwijsandes och Leutenantens uthgifne Mårgon Gåfwo bref af d: 10: Februarij 1697: der uti Leutenanten uthfäst 100: R:D:r och 50: lodh Sölfwer i Mårgon gåfwo. Jatkuu (kk 17) 28.2.–1.3.1700 f. 66v. Vertaa 514). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 375, 376, 468, 482; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 11, 39; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #236; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #363. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 392; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1481G, 1844R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 216; H. Falck, Släkten Petrejus. Genos 56 (1985) s. 123; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 172; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1275 (1713), 1912 (1714), 3070 (1715), 4300 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3046.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 17.2.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Petrejus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3875>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.