Helsingin yliopisto

Tiedot

5.9.1694 Matias Amnander Matthias Svenonis, Smolandus 4042. Kotoisin Jönköpingistä. Ylioppilas Turussa 5.9.1694. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1694] d. 5 sept. Matthias Svenonis Amnander. junecopens. † ylioppilaana, ‡ Turussa 11.5.1699.

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #372; KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 9.2.1698 s. 21 (Såssom Landt-Secreteraren Wälbet:de Pehr Stolpe, haf:r i dag uppå Landt Cancelliet i Öfwerstel: och V: Landtzhöfdingens, högwälborne H:r Adolph Mag: Klingspors närwahro, andragit, det Studenterne D: Mathias Amnander, Mathias Italijn 3658a, Sigfridus Brumerus 4189 och Gustafwus Brotzenius 4188, Item diecknarna, Henricus Warg 4400, Mathias Simonis 4526, Johannes Olaj och Besökaren Johan Simonsson, skohlat icke allenast, om d: 6 hujus sig sammangaddat och stelt för såth för des Son Cancelisten Hans Stolpe utj Director Cantoris Barthold Hertz huus, då enär bem:te Hans Stolpe war in utj des Swågers handelsman Hans Foss huuss som är der geent öf:r ..., 12.2. [dieknarna] Henricus Henricj, Henricus Mathiæ ..., 14.2. Då förekom Studenterne Amnander, Italjn, Brotzenius och Brumerus, och klageligen föredraga ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 268 (LV); P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #372. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3431H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Amnander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4042>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.