Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1700 Matias Limnander Matthias Simonis, Helsingforsensis 4526. Kotoisin Helsingistä. Ylioppilas Turussa sl. 1700 Limnander Matth. Simonis Hels _ 232. Respondentti 22.5.1706 pro exercitio, pr. Gabriel Juslenius 2987. Respondentti 8.12.1706 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 17.6.1707. — Helsingin pitäjän kappalainen 1709. † venäläisten pieksemänä Helsingin pitäjässä 1713.

Pso: (jo 1710) Elisabet Backman.

Appi: Helsingin pitäjän kappalainen Karsten Backman 2375 (yo 1674/75, † ~1709).

Oppilas (1706): Erik Gottsman 4934; (1706): Lars Gottsman 4935.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; KA mf. ES 1725 (bb 18) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.12.1697 s. 268 (Emedan Johan Jacobsson i Staffansby intet kan neeka det ju icke Mathias Linnander ifrån Helssingfors honom någon tjdh privatim informerat, och derföre honom tillsagdt 6 D:r Kopp:r m:t; altså förplichtas Johan sådant betala); KA mf. ES 1729 (bb 31) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 7.–8.6.1711 f. 39v (Cappellan i Helsing Mag: Mathias Limnander, som wed Ciembnär Rätten i Helsing å sin Swärmoders Madam Elisabeth Nycopensis wägnar ...); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 9.2.1698 s. 21 (... skohlat icke allenast, om d: 6 hujus sig sammangaddat och stelt för såth för des Son Cancelisten Hans Stolpe, katso 4042). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 305 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 100–103, 103, 106; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #272. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 170; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1851R, 2639R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 96; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 178.

Doria respondentti

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Limnander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4526>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Limnander, Matth. Simonis Hels. p. 232 || Från Helsingfors. Respondens 22.5.1706 u. Gabr. Juslenius, 2.8.1706 (med grat. af sina disciplar Er. H. Gottman och Car. P. Serlachius) pro gradu u. Munster. Magister 17.6.1707. Kpl i Helsinge 1709. Ihjälslagen af Ryssarne 1711. Nämd i prot. 17.8.1706 att informator för insp. Gottmans söner, och misshandlat en qvinna, hvarom vidare 21.8, 28.8.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 305.