Helsingin yliopisto

Tiedot

1695/96 Gustaf Brodzenius Gustavus Martini, Nylandus 4188. * Helsingissä 29.6.1679. Vht: Helsingin triviaalikoulun kollega Mårten Broderus, myöh. Brodzenius 491 (yo 1645/46, † ~1684) ja Johanna Larsdotter Winblad. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 1695/96 [Brodzenius] Gustavus Nyland. _ 213. Respondentti 2.12.1699 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 14.12.1700. — Helsingin triviaalikoulun rehtori 1705. † ruttoon, ‡ Helsingissä 3.11.1710.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 86 (19.3.1701, suosituskirje Viipurin tuomiokapitulille), 87 (19.3.1701, Till H Landzhöfdingen Lindhjelm); KA valtakunnanregistratuura 28.12.1705 f. 343 ([Fullmacht] för Gustaf Brodzenius att wara Rector Scholæ ... uti Helsingfors efter Abraham Carstenius U528); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 31.1.1698 s. 11 (Studenten Gustaf Brodzenius inlade i Retten een Rechning der utj han giör Handelsman Henrich Lang för Capital och Interesse sig skyldig 110 1/4 d:r k:m:t, anhållandes att den förskrefne Panten, som är een Åker, wedh Töhlö liggiande, må honom till Säkerheet upplysas), Helsingin RO 9.2.1698 s. 21 (... skohlat icke allenast, om d: 6 hujus sig sammangaddat och stelt för såth för des Son Cancelisten Hans Stolpe, katso 4042); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 9.10.1699 s. 235. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 276 (LVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #249; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 241; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115G, 2614R, 2640D; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 43; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 165; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #909H (prom. 1700), 2680R, 3077.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Brodzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4188>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.