Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Alexander Kepplerus Alexander Alexandri, Borealis 4117. * noin 1679. Vht: ratsutilallinen Merimaskussa, kirjanpitäjä Alexander Kepplerus 1511 (yo 1661/62, † 1697) ja Hebla Schilling. Turun katedraalikoulun oppilas 20.10.1692 (in cl. rect., Alexander Alexandri Keplerus Merimasc.). Ylioppilas Turussa kl. 1695 Keplerus Alexand. Bor. _ 209. Respondentti 23.9.1699 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1700 – sl. 1702. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1703 (duplex sl. 1707 alkaen) – kl. 1713. Respondentti 24.10.1703 pro gradu, pr. Lars Tammelin 3106. FM 14.12.1703. Preeses 2.11.1723. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Porvoossa) 1729. — Stipendinotaari 1723–32. — Turun tuomiokapitulin varanotaari 1701. Turun akatemian varasihteeri 1707. Turun tuomiokapitulin notaari 1712–20. Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri (paon aikana) 1720, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1728 (virkaan 1729) sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1728–31. Inkoon kirkkoherra 1731. Rovasti. ‡ Inkoossa 15.4.1738.

Pso: 1:o ~1707 Brita Helena Leijonberg († 1722); 2:o 1724 Magdalena Elisabet Schultz tämän 1. avioliitossa († 1748).

Pson seur. aviomies: Inkoon kirkkoherra, FM Jakob Sirelius 5560 (yo 1727, † 1774).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Jost Schultz 2675 (yo 1678/79, † 1737).

Poika: turkulainen raatimies, varapormestari Didrik Kepplerus 5466 (yo 1724/25, † 1767).

Poika: henkirakuunarykmentin sotatuomari Axel Kepplerus 5865 (yo 1731, † 1744).

Poika: Tammisaaren pormestari Gabriel Kepplerus 7224 (yo 1746, † 1754).

Poika: sotatuomari Jost Kepplerus 7225 (yo 1746, † 1756).

Lanko: Jakob Barckman, v:sta 1675 Leijonberg 1928 (yo 1667/68).

Vävy: Hauhon kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 6356 (yo 1737, † 1803).

Vävy: Inkoon kirkkoherra Anders Johan Alftan 7095 (yo 1745, † 1798).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 103a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 21.3.1720 f. 32 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Alexander Kepplerus at wara Secreterare wid Åbo Academie ... medelst Johan Pihlmans 4333 befordran til Historiarum och Moralium Professionen, Secreterare beställningen wid Åbo Academie är worden ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270 (LV), 487 (Tillägg och rättelser. LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12, 43, 44, 93, 128, 191, 192, 244, 286, 294, 312, 314, 350, 375, 433, 436, 467, 481, 524; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 11, 40, 139, 164, 174 passim, 282, 308, 471, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 1, 7 passim, 14, 59, 129, 149, 234, 256, 334, 338, 351; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 1 passim, (171), (172), (256), (340), (516), (517); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 1 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 9, 18, 21, 26, 31, 80, 88, 90, 439, 458; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 100 (7.11.1722, ‡ hustro); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 48; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 480; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 37; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 200 (1693:II), 202 (1694:II), 204 (1695:II). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 35, 80, 372; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 199; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 304; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114R, 1388D, 1592D, 1838G, 2063P, 3853R, 3930opp., 4026G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Inkoo; J. Pousar, Släkten Kepplerus – Keppler. Genos 44 (1973) s. 106; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 118; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 164; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3698 (1715), 4805 (1716), 5200 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #181R.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Kepplerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4117>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.