Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Anders Amnelin Andreas Haqvini, Tavastensis 4128. * noin 1675. Vht: Vesilahden Laukon kartanon vouti Håkan Andersson Amnelin († ~1676) ja Kristina Mårtensdotter Stenius tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 15.6.1692 (in cl. rect., Andreas Haqvini Amnelius Säxmäk.). Ylioppilas Turussa kl. 1695 Amnelin Andr. Tavast _ 209. — Laukaan Jyväskylän pitäjänapulainen (Viipurin hiippak.) 1699. Pakeni sotaa 1713. Isonkyrön pitäjänapulainen (Turun hiippak.) 1722. † Ylistarossa 23.5.1732.

Pso: 1:o Elisabet Jempsonius († 1725); 2:o 1726 Elisabet Backman tämän 3. avioliitossa († 1751).

Pson aiempi aviomies: Lapuan kappalainen Elias Rislachius 3064 (yo 1683, † 1696).

Pson seur. aviomies: Vähänkyrön kappalainen Johan Moliis 4167 (yo 1695, † 1748).

Appi: Laukaan kirkkoherra Paul Swanstrup, myöh. Jempsonius 2109 (yo 1670/71, † 1712).

Appi: Vaasan pormestari Kristian Backman 1951 (yo 1668, † 1691).

Isäpuoli: Sääksmäen kappalainen Josef Wallenius 2926 (yo 1681, † 1711).

Eno: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Tyttärenpoika: Närpiön kappalainen, FM Israel Holstius 7492 (yo 1749, † 1808).

/ Pojan Arvid Amnelinin kohdalle Vaasan triviaalikoulun matrikkeliin (kirj. sinne 24.9.1726, ei yo) lisätty merkintä "Kaplan i Ylistaro" on virheellinen ja seurausta sekaannuksesta isän kanssa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; KA mf. ES 1963 (nn 5) Vesilahden käräjät 8.–10.11.1675 f. 183 (Befallningzmannens opå Lauko Wäl:t Håkon Amnelins begäran), Vesilahden käräjät 21.–22.6.1678 f. 305v (Inspectoren Wälbet:d Lars Billovius 1610 gaff nu Rätten tilkänna, huruledes han effter sin Instructions förste punct, hafwer tilhållit Befallningzmannens på Lauko Gårdh Sahl: Håkon Anderssons Enkia H:o Kirstin Mårthensdotter att låtha förfärdiga dhe sin Sahl: Mans Rächningar som än äre ofulkomblige och een deel alldeeles ogiorde; Hwar emot Kyrkieheerden Wällärde H:r Martinus Stenius inlade sin dotters bem:te Enckias skrifftelige förklaring); KA mf. ES 1964 (nn 6) Vesilahden käräjät 28.6.–1.7.1681 s. 265, Vesilahden käräjät 21.–23.8.1682 s. 706 (Dhe Panter som Kyrkioherdens i Wesilax d:r hust: Christina Mårtensd:r haf:r af några här i Sochnen fått i pant då hennes Sal: mann war på Lauko och ännu icke inlöste som äre Sölf: och Gullpanter oplystes nu första gången); KA mf. ES 1965 (nn 6) Vesilahden käräjät 27.–28.8.1683 s. 1173. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (1671 ... D:n Haqvinus Amnelijn præfectus in Laucko); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 268 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 48; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 200 (1693:II), 202 (1694:II), 203 (1695:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 69; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Isokyrö; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 115.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Amnelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4128>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.