Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 9.8.1695 Abraham Carstenius Abrahamus Petri, Viburgensis U528. Vht: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Petter Carstenius 1743 (yo 1665, † 1712) ja Katarina Thauvonius. Viipurin lukion oppilas (1690). Ylioppilas Tartossa 9.8.1695. FK Pärnussa 17.6.1699. Respondentti Pärnussa 6.9.1699, pr. kaunopuh. ja runousopin prof. Mich. Dau. — Viipurin lukion ylim. lehtori. Helsingin triviaalikoulun rehtori 1701. Säämingin kirkkoherra ja Savonlinnan linnansaarnaaja 1705. Rovasti (1708). Pakeni Ruotsiin Olavinlinnan antautumisen jälkeen 1714. Karjalan maarakuunarykmentin rykmentinpastori 1715, ero 1719. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1720. Palasi kirkkoherranvirkaansa Säämingissä 1722. † Säämingissä 13.6.1727.

Pso: 1704 Katarina Carlstedt († 1770).

Poika: Joutsenon kappalainen Petter Carstenius 6257 (yo 1736, † 1766).

Poika: maanviljelijä Säämingissä Arvid Carstenius 7179 (yo 1746, † 1764).

Pojanpoika: tilanomistaja Askolassa, toimitusvouti Per Jakob Carstén, myöh. (1787) Carstens 10091 (yo 1784, † 1831).

Vävy: Pieksämäen kirkkoherra Erik Frondelius, myöh. Frondell U614 († 1743).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Anders Norrgren 5471 (yo 1725, † 1737).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.3.1701 f. 209 (Til Consistorium i Wiborg angående Rector Scholæ Petrus Nicander 2667), 25.4.1701 f. 316 (Rectors fullmackt wijd Helsingforss Skola för Abraham Carstenius ... medelst Petter Nicanders 2667 afgång för dess försummelse och oanständige förhållande däss härtills förträdde Rectors beställning wijd Scholan i Helsingforss är kommen at blifwa ledig), 28.12.1705 f. 343 (Kiörkieherde fullmacht för Abraham Carstenius ... medelst Thomas Aganders dödelige frånfälle Kiörkioherde Beställningen wid Nyslotz och Säminge försambling uti Wiborgs stifft är kommen att blifwa ledig), 28.12.1705 f. 343 ([Fullmacht] för Gustaf Brodzenius 4188 att wara Rector Scholæ ... uti Helsingfors efter Abraham Carstenius), 30.9.1719 f. 341 (Krigsexpeditionen, Afsked för nedannämde af Carelske Landt Dragonerne ... reg. Präst Abrah. Carstenius), 8.2.1720 f. 151 (Krigsexpeditionen, Regimentz Prädikantz Fullmacht för Magister Abraham Carstenius under Sawolax ock Nyslottz lähns Regmente ... Regimentz Prädikantz beställningen wid Sawolax ock Nyslottz lähns Regemente till foot medelst Gabriel Ritz 3683 dödeliga afgång är worden ledig och till des besättiande hoos Oss i underd. föreslås Probsten ock Kyrkioherden ifrån Nyslottz och Säminge försambling Oss älskelig Mag. Abraham Carstenius); KA mf. ES 1727 (bb 24) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.1.1704 f. 37v, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.5.1704 f. 75, 76v; KA mf. ES 1727 (bb 25) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 3.–4.2.1705 f. 31; KA mf. ES 2010 (oo 22) Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.5.1708 s. 102 (Probsten och Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Abraham Carstenius), Säämingin ja Kerimäen käräjät 12.10.1708 s. 218; KA mf. ES 2010 (oo 23) Säämingin ja Kerimäen käräjät 26.–27.7.1709 s. 259; KA mf. ES 2010 (oo 24) Säämingin ja Kerimäen käräjät 9.–10.10.1711 s. 200; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 23.10.1701 s. 223 (Nya Rectoren H:r Abraham Carstenius anhölt skriffteligen, att någon å Magistratens wegnar måtte förordnas, som wedh detta des tillträde bijwista Inventeringen wedh Trivial Scholan härsammastädes), Helsingin RO 4.12.1701 s. 242, Helsingin RO 1.2.1702 s. 18, Helsingin RO 3.3.1702 s. 71; KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 20.4.1703 s. 49, Helsingin RO 29.4.1703 s. 64; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 2.6.1704 s. 72 (Såssom Rector Scholæ högwällärde H: Abraham Carstenius i går angifwit sitt beswär öfwer Capplanen härstädes H:r Magist: Magnus Auricola 4187 för någon träta och oenigheet som dem emellan opkåmmit uthj H:r Johan Hornbergz 4396 qwarter ...). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1356. — G. Sjöberg, Pernavia literata (1703) [p. 6]; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 524; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 241, 325; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 113, 332; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 298 (Carstenius Taulu 4); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #210; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 694 (Karsten, Carstens Tab. 5); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 93; Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 43; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1849D, 1851D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 136; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #790G, 819, 820, 833G, 928R, 929G, 963, 3098D, 3407G.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Carstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U528>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.