Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1688 Gustaf Hacks Gustavus Petri, Australis 3500. Vht: Perniönkartanon vuokraaja Petter Pettersson Hakes (‡ 1675) ja Ingel Berg tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1688 Hakes Gust. Austr: _ 176. Ylioppilas Uppsalassa 24.11.1690 Gustavus Hakes Finlandus cum testimonio ex Academia Aboënsi accessit. Uudestaan ylioppilas Turussa 1696/97 [Hakes] Gust: P: _ 217. Respondentti 11.4.1700 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 11.12.1700 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 14.12.1700. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1703. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1703 (aluksi duplex ja sl. 1705 alkaen stipendinotaarina kaksi duplex-stipendiä) – kl. 1709. — Stipendinotaari 1705–08. — Turun akatemian varakirjastonhoitaja 1702, kvestori 1708. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). † paon aikana Tukholmassa 1717.

Pso: Sigrid Petrejus († 1747).

Appi: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Serkku: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Veli: tulliylitarkastaja Johan Hacks 3097 (yo (1683), † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 80b, 80b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 22 (23.2.1700, Gäldzfordran); KA valtakunnanregistratuura 28.5.1719 f. 82 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Peter Flachsen 4213 att wara Åbo Academiæ Räntmästare ... uti den framl:ne Gustaff Hacks ställe); KA mf. ES 1756 (cc 29) Perniön käräjät 13.–14.10.1702 f. 119 (Magisteren högwällärde H:r Gustaf Hacks uppå sin Moders hust: Ingela Bergz wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228 (XLVIII), 283 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 21, 26, 29, 31, 33, 40, 57, 59, 137, 227–228, 231, 237, 263, 276, 278, 289, 291, 294, 296, 349, 350, 366, 368, 370, 372, 375, 467, 481, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 10, 11, 40, 139, 154, 161, 164, 282, 308, 317–336, 345, 347–350, 354, 378–381, 397, 441, 461, 462, 464, 465, 471, 473, 479, 493, 504, 512, 515, 519, 524, 531, 532, 535, 558, 571–574, 590, 594, 601, 603, 605, 611; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 4 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 21, 258, 262, 558, 589; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 335; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 480 passim; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 51 (30.3.1695), 53, 92, 97, 121 (17.6.1695, ... Petrus Hielm U460 Smol., Gustavus Hack O-Both. begiära testimonia. Bewilliades). — S. Dahlström, Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. SSV 28 (1944) s. 51; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #117R, 1477R, 2634G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 166; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1495 (1714), 2690 (1715), 3922 (1716), 5979 (1719, leski?); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #187R, 291H (prom. [1699]?), 1741, 1824R.

Doria respondentti

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Hacks. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3500>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.