Helsingin yliopisto

Tiedot

13.11.1697 Mårten Platzman Martinus Laurentii?, Viburgensis 4283. Vht luult.: viipurilainen porvari Lorentz Platzman († 1682) ja Katarina Winter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 13.11.1697 [Platzman] Martinus Vib _ 220. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1697 d. 13. Novbr.] Martinus Platzman. — Kuinkaallisen kanslian kirjuri Narvassa 1702. Käkisalmen läänin käsikirjuri (lääninsihteeri) 1705. Vuokraaja. Käkisalmen pormestari 1707–10. Elossa 1712.

Pso: N.N. (mainitaan leskenä Viipurissa 1717).

Isäpuoli(?): viipurilainen kauppias Nils Ranström 2907 (yo 1681, † 1702).

Kaima: Muolaan kirkkoherra Mårten Platzman 6097 (yo 1734, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #294; KA valtakunnanregistratuura 25.6.1707 f. 105 (Fullmacht för Secreteraren uti Kiexholms Stadh Mårten Platzman att wara Borgmästare där sammastädes, uti Marten Falcks 2402 ställe som blifwit dödh); KA mf. ES 2011 (oo 24) Kerimäen ja Säämingin käräjät 7.–8.11.1712 s. 244 (Bårgmestaren Hög Wählachtadt Mårten Platzman, Befullmächtigat d: 28 förl: Aug: af Bårgaren if:n Crono Bårg Petter Petrijn 4538); KA mf. ES 1833-1834 (jj 6) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–17.7.1652 f. 307v (någre Wijborgzke Kiöpmän, Nämbl: Rötgerdt Platzman ...), Äyräpään kihlakunnan käräjät 30.5.–1.6.1659 f. 586v (Kom för Retta Sahl: Rötker Platzmans Enkias fulmechtige Anders Jacobsson, och inlade i Rätten een Räckningh på 178 Dal:r 29½ öre, dem hon fordrar af Niels Biugge); KA mf. ES 1842 (jj 40) Kivennavan käräjät 23.5.1701 s. 91 (utj Kåtsälkä hoos Sahl: Lieut:s Feyerhielms Enkie Fru Maria Platzman); KA mf. ES 1801 (gg 24) Pielisjärven käräjät 11.–16.12.1705 s. 219 (Notarien Wällagfarne Mårten Platzmann, katso 4015); KA mf. ES 1802 (gg 26) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 26.–31.10.1708 f. 135 (Såsom Nembdeman Eskel Kernä i Askola för Rätten opwijste H:r Borgmästarens och Arrendatorens Mårthen Platzmans honom meddehlte Inrymningz skrifft af den 13 Octobr: sidstl: å Bondens Iwan Nepoffs ödhe i ber:de by). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 289 (LVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 41. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 7.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Platzman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4283>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Platzman, Martinus Vib. p. 220 || Vib. 294: 13.11.1697.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 289.