Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1644 Olof Wexionius Olaus Olai, Smolandus 437. * Växjössä 1626. Vht: Växjön hospitaalinsaarnaaja Olof Angermannus (Olaus Olai) ja Gunilla Erlandsdotter. Växjön koulun oppilas noin 1632. Ylioppilas Turussa sl. 1644 [Wexionius] Olaus Olai Smol _ 23. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Olaus Olai Wexionius. \ Postea juris Doctor & Prof. Aboæ. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1645 – kl. 1646. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1646 – kl. 1649. Esitti ahkeraa ylioppilasta Palladiusta Surge-komediassa 6.5.1647. Respondentti 18.12.1647, pr. Johan Terserus 583. Respondentti 14.8.1648, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1649 – kl. 1651. Respondentti 16.2.1650 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 2.5.1650. Ylioppilas Uppsalassa 1.12.1650 Olaus Olai Wexionius Smol. Oraatio Uppsalassa 13.5.1651. Oraatio Tartossa 1655. Preeses 16.6.1660 pro doctoratu. MOT Turussa 19.6.1660. — Smålandilaisen osakunnan inspehtori 1658 (ei enää 1665). Itä- ja Länsi-Götanmaan sekä Länsipohjan maakuntien inspehtori 1665. Lainop. tiedek. promoottori 1660. — Tarton yliopiston käytännöllisen filosofian (historian ja politiikan) professori 1652–56, samalla kaunopuheisuuden professori 1653–55. Pakeni sotaa Turkuun 1656. Turun akatemian lainopin professori 1658. Akatemian rehtori 1660–61 ja 1667–68. † Turussa 20.4.1671.

Pso: 1:o 1654 Katarina Eskilsdotter Petraeus († 1665); 2:o 1667 Magdalena Wallenstierna tämän 1. avioliitossa († 1685).

Pson seur. aviomies: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708).

Appi: Turun piispa, FM ja TT Eskil Petraeus U1 († 1657).

Veli: Turun hovioikeuden asessori, professori, FM ja MOT Mikael Wexionius, aatel. 1650 Gyldenstolpe U8 († 1670).

Poika: ent. kuvernementinsihteeri Olof Wexionius 1902 (yo 1667, † 1690).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Samuel Wallenius, v:sta 1678 Wallenstierna 891 (yo 1652, † 1694).

Vävy: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Steenbergius 2391 (yo 1675, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; HYK ms., Smål. osak. matr. #35; KA valtakunnanregistratuura 17.5.1658 f. 17 (Fullmacht för M:r Olof Wexionius at wara Professor Juris i Åbo). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 174, 176, 179, 233, 242, 244, 280, 281, 305, 306, 398, 421, 424, 446, 468, 469, 485, 494; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 208; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 326; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 127; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 107, 158 (10.5.1665, ‡ doct. Olai Wexionij hustro), 176 (7.5.1671, ‡ doct. Olaus Wexionius); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 48 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 31–33 #28 (13.8.1646, selvitys Wexioniusten äidin puoleisesta Stolpe-suvusta), 86 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 24 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 57 passim; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #35; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses III 1646–1663 (1968) s. 658 #740. — J. Chronander, Surge (1647); J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 224; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 123; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 319; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #33, 54; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1315G, 2021G, 2082G, 2560G, 2564G, 3674D, 3724G, 3750G, 3897R, 3944G, 4307R, 4313R, 4426–4428P; Y. Blomstedt, Oikeustieteen tohtoreista ja tohtorinväitöskirjoista 1600-luvun Turussa. Lakimies 62 (1964) s. 701–703; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8497; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 60–61, 110; H. Piirimäe, Tartu ülikooli ajalugu I 1632–1798 (1982) s. 281; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1988 s. 31; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 47; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #16H, 24, 688, 804, 810D, 811H (vih. 24.8.1654), 1017, 1275D, 1362H (vih. 24.8.1654), 1595R, 1645R, 1720, 1732, 1910, 2114G, 2115G, 2164G, 2374, 2566H (‡), 2626H (‡), 3103, 3299, 3495, 3746R, 3995, 3996, 3997, 4002, 4006, 4024, 4402–4404; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 475.

Doria gratulantti

Päivitetty 24.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Wexionius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=437>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.