Helsingin yliopisto

Tiedot

(1707) Erik Hagert Ericus Danielis 4962a. Vht: Kirkkonummen kappalainen Daniel Hagerus (Daniel Henrici?, † 1693) ja Karin Hermainen tämän 1. avioliitossa. Helsingin triviaalikoulun oppilas 22.2.1699 Ericus Hagert Kyrckslettensis. Turun katedraalikoulun oppilas 27.1.1703 (in cl. rect.) Ericus Danielis Hagert. Mainitaan ylioppilaana kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa Karjaalla 1707.

Isäpuoli: Kirkkonummen kappalainen Johan Lagus 3322 (yo 1686, † 1712).

Äidin isä: Kirkkonummen kirkkoherra Erik Hermainen 510 (yo 1645/46, † 1675).

Setä(?): Inkoon kirkkoherra Gabriel Hagerus 200 (yo 1641, † ~1681).

Viittauksia: KA mf. ES 1891 (ll 24) Karjaan käräjät 27.–28.5.1707 s. 408 (Eftersom det Hästbythe återgådt som förl: Höst skiedt emellan Stud: Erich Hagert och Bonden Hinrich Erichsson i Kurby efter hans tillstående, och han iembwähl efter des bekännelse ännu innehafwer de 3 Caroliner som han bekommit i mellangift; Altså bör Hinrich Erichsson återstella eller betala bem:te Hagert twenne Caroliner, den tredie behåller han för det Hagert under omrörde Bythe någre Mijhl redet Hinrichz Häst); Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1750/2:9 (Hagert, Erik Henriksson, spannmålsmätare, d. 7/6 1748 i Maria; änka: Stockman, Anna Eriksdotter; syskon: 1) Brita Henriksdotter, g.m. Henrik Henriksson, rusthållare, Karislojo, Finland; 2) Anna Henriksdotter, g.m. Henrik Johansson, bonde, Torby, Pojo; 3) avl. Johan Henriksson, bonde, barn: a) Erik Johansson, Karislojo; b) Henrik Johansson, Karislojo; c) Johan Johansson, Karislojo; d) Anna Johansdotter, Karislojo; e) Maria Johansdotter, Karislojo. Tämä Erik Henriksson Hagert (* 27.4.1693) oli Lohjantaipaleen Hakalan talollisen poika Karjalohjalta ja kuului sukuun, joka käytti sittemmin nimeä Hagelberg. Vertaa KA mf. JK 2015 (Raasepori II KO a 53) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.4.1750 f. 365v); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 6.5.1707 (Då anklagade oppå föregongen stämbning Stadz Opsyningzman Hind: Wäckman ratione officij Studenterne Gabriel Lundh 4862 och Erich Hagert sampt Köpswännerne Johan Fiandt, Marqvard Langhoff, Niclaes Jännisk, Johan Gåttman, Larss Carsberg, Carl Ingberg, och Trumpetaren Sindt, för det dhe på sidstskedde Tacksäijelse dagen om qwällen och natten föröfwat medelst grasatim gående ett oanständigt wäsende medh rop och skrikande ... Sedan producerade utaf dhe andre tillstädes warande Studenten Erick Hagert een attest aff dess nutritio handelssman Axell Forsman utgifwen, der wedh han högel:n betyger Hagertz oskuldh). — E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 55, 705; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 7, 9, 254; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 219 (1703:I), 223 (1705:I), 225 (1706:I). — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3644 (1715, Eric Johansson Hagert, Regements skrifware af Wiborgz Infanterie, med sin gl. Moder, och flere anhörige, avancerat. Tämä Erik Johan Hagert oli Siuntion kirkkoherran pojanpoika Mörsbackan ratsutilalta. Vuodesta 1712 hänen kanssaan Viipurin läänin jalkaväkirykmentissä palveli katselmuskirjuri Henrik Hagert, vrt. Genos 17 (1946) s. 87. Hän oli ilmeisesti Kirkkonummen Sävalsin rusthollin perijä ja siis ylioppilas Erik Hagertin veli).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hagert. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4962a>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.