Helsingin yliopisto

Tiedot

1646/47 Karl Portulinus Carolus Erici, Alandus 549. Vht: Föglön kirkkoherra Erik Nycopensis (Ericus Nicolai, † 1668) ja Brita. Ylioppilas Turussa 1646/47 [Portulinus] Carolus [Erici _ 27]. Oraatio 1. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 16.6.1650. Respondentti 20.12.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 5.1655, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1655. — Pahoinpidelty prof. Justanderin häissä 4.12.1655. † saamiinsa vammoihin keväällä 1656.

Veli: Kökarin kappalainen Erik Portulinus 548 (yo 1646/47, † 1697).

Vertaa: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678).

Vertaa: Pähkinälinnan kirkkoherra Johan Melartopaeus 859 (yo 1652, † 1679).

Vertaa: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Vertaa: Sigfrid (Sigfridus Simonis) 1134 (yo (1656)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; KA mf. ES 3233 (Åland 5) Ahvenanmaan käräjät 11.8.1653 f. 17 (Framstegh för sittiande Retten Befallningz Mannen W:t Staffan Hanson giffwande tillkenna, huru såsom Kyrckioherdenss Sohn i Fögell Carll Erichsson, haf:r honom Medh groffwa ordh till hanss ähra och redelige Nambn förolempatt, i ty han Uthi Finströhmss Prestegård haf:r honom ospenteligen uthi åthskillige personerss närwaru stält för een Tiuff, Skelm, Oxefougde och Strömmingz Fougde), Finströmin käräjät 22.6.1654 f. 58 (Upstegh Befalningzmannen W:tt Staffan Hansson och begiärte aff Retten ett enteligitt Uthslagh uthi den saken som på åthskillige tingh är worden agerad emellan honom och Studenten Carl Erichsson angående dee groffwa skiälzordh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 496, 566, 596–598; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 32, 36, 44–45, 46, 49–50, 53–54, 60, 62–64, 65, 67–70, 73, 98; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 135 (22.4.1656, ‡ en student ifrån contrefeijares gårdh på Aningaisgatan. Tämä?); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 43 #48 (28.11.1656). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2805R, 2820D, 2917R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 48; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2932R, 2974R, 3092.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Portulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=549>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.