Helsingin yliopisto

Tiedot

1646/47 Kristian (myös Krister) Greek Christianus Caroli, Aboensis 562. Vht: Turun hovioikeuden asessori Karl Simonsson Greek († 1662) ja Elisabet Kristersdotter Fabricius. Ylioppilas Turussa 1646/47 Græck Christ. Caroli _ 28. Respondentti 21.2.1652, pr. Johan Gartzius 374. Respondentti 4.12.1652, pr. Johan Gartzius 374. — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri 1653. Loimaan vapaaherrakunnan alilaamanni 1660. Piikkiön kihlakunnan lainlukija 1666. Raatimies Turussa 1673, ero 1692. ‡ Turussa 21.4.1697.

Pso: 1:o 1655 Sofia Hansdotter († 1664); 2:o 1667 Sigrid Hansdotter (Purmerus).

Veli: Marttilan kirkkoherra Simon Greek 809 (yo 1650/51, † 1691).

Veli: Turun hovioikeuden notaari Henrik Greek 810 (yo 1650/51, † 1675).

Veli: katselmuskirjuri Karl Greek 2501 (yo 1676/77, † 1694).

Poika: hovisaarnaaja Benjamin Greek 3646 (yo 1690, † 1703).

Lanko: Hans Purmerus, myöh. (1658) Burgman 892 (yo 1652).

Lanko: Marttilan kappalainen Krister Bergerus 1798 (yo 1665/66, † 1713).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; KA valtakunnanregistratuura 30.1.1647 f. 8 (Öpet bref för Carl Simsson Notarius i Hofrätten i Åbo på Tuenne Hemman i Soinis by i Reso sochn och Åbo lähn belägne), 20.5.1654 f. 274 (Vocation till Assessoratz Lägenheeten i Åboo för Carl Simonsson), 4.8.1662 f. 324 (Till Cammaren för framledne Assessorens wijdh Åbo Hoffrätt Carl Simonsons Enkia, oppå Sin Sahl. mans resterande löhn), 4.8.1662 f. 325 (Till Munstrings Commissarierne j Finlandh, för framledne Assessorens vthi Åbo Höffret Carl Simonssons Enkia [Elisabeth Christophers dotter] om ett hemman vnder Rosstienst ... Soinis hemmanet i Resto Sochn belägit, som hennes framledne man hafwer på lijfztijdhen warit donerat och har 1655 derföre vthrustat män på sidste Munstringen blifwin afwijst och casserat), 9.11.1683 f. 532 (katso 3033), 15.10.1685 f. 536; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 27.9.1680 (Johan Carllsson Greek begaf sigh under Borgerskapet, och afladhe sin Borgare Edh, at han i 6 åhr skall wara borgare). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. (208) passim (isä), 208 (Gyllenius mainitsee oppilaanaan myös Johannes Caroli Greekin, joka ei ollut ylioppilas); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 100 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 107 (14.1.1667, morsiamen nimenä on Sigredh Nilsdotter), 156 (20.7.1664, ‡ Crister Carlssons hustru), 252 (21.4.1697, ‡ rådman Christer Carlsson); Y. Blomstedt (julk.), Eräs professori Erik Justanderin kirje v. 1660. Genos 26 (1955) s. 19. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 175 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 70); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 781; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 379; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #710D, 1312R, 1313R, 2565D, 2870D; L. Kurtén, Släkten Greek i Gamla Helsingfors. Genos 53 (1982) s. 133; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1369R, 1370R, 1534D.

Doria respondentti

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Greek. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=562>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.