Helsingin yliopisto

Tiedot

29.2.1692 Erik Brumerus Ericus Erici, Nylandus 3818. * Helsingissä luult. 11.2.1669. Vht: helsinkiläinen porvari Erik Henriksson Finn († 1710) ja N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 29.2.1692 Brumenius‹¿› Eric Nyl _ 196. Respondentti 9.12.1693, pr. Simon Tålpo 1856. Respondentti 4.5.1695, pr. Lars Tammelin 3106. Respondentti 8.12.1697 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. FM 14.12.1697. — Viipurin lukion logiikan ja fysiikan lehtori 1697. Pakeni sotaa Viipurista 1710. Porvoon ylim. tuomiokapitulin apujäsen 1711. Helsingin triviaalikoulun vt. rehtorina kesällä 1712. Piispa Joh. Gezeliuksen apulainen Tukholmassa 1714. Oleskeli Örebrossa 5½ vuotta. Björkön kirkkoherra (Växjön hiippak.) 1717. Valtiopäivämies 1713–14. † Björkössä 1.4.1720.

Pso: 1699 Katarina Johansdotter Burtz († ~1722).

Veli: Lappeen sijaiskirkkoherra Simon Brumerus 3663 (yo 1690, † ~1698).

Poika: Karl Brumerus U1260.

Poika: Erik Brumerus, Örebron koulun oppilas 12.9.1717.

Lanko(?): Sysmän kirkkoherra Niklas Burtz 2826 (yo 1679/80, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; KA valtakunnanregistratuura 10.6.1697 f. 353 (Lectors Fullmakt för Ericus Brumerus ... medelst Mathiæ Martinij 2637 befordring till Theologiæ Lectoratet wid Wårt Gymnasium i Wijborg, Lectio Logices och Physices där sammastädes är kommen att blifwa ledigh), 2.5.1717 f. 115 (Kyrkioherde Fullmackter för Eric Brumerus och Joh. Thoranius U1137 ... såsom Biörkö pastorat ti Wäxiö Stifft har medelst Kyrkioherdens Joh. Klintins dödel:e afgång kommit at blifwa ledigt, och wid dess besättiande hos Oss i nådig åtancka kommer Lector Logices och Physices wijd Wiborgs Gymnasium Mag. Eric Brumerus); KA mf. ES 1848 (kk 12) Raision ja Maarian käräjät 14.–15.6.1695 f. 286v (På Karfwati Frelsse Hemmans ägares Högwälborne Fru Helena Grasses wegnar beswärade sig Studiosus Ericus Brumnerus); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 21.4.1702 s. 103 (Borgaren Lars Jöransson Möllnare läth första Gång:n Uppbiuda framl:n Borg:n Fin Philppus Gårdh som han af des dotter Ella Phillipzd:r och des Förmyndare Erich Brumerus effter Upprättat Kiöpe bref aff d: 20 hujus sigh tillhandlat för 60 d:r k:m:t ..., 21.5. Pigan Ella Phillipzd:r medh des Förmyndares borgaren Erich Hinderss:s och Timbermans Johan Eskillss:s Gåttfinnande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 251 (LII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #222; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 1. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 470; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 322; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VI (1932) s. 335; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 203; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 136D, 2175G, 2341G, 3641G, 3836R, 4027R, 4034R; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 42, 43; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 159; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2673 (1715), 3905 (1716), 6090, 9045; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #22, 147, 968, 969H (prom. 1697), 3494, 3729R, 3922R, 3925R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Brumerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3818>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.