Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Jenassa 1649 Berndt Mellin Bernhardus Bernhardi, nobilis U175. * Narvassa 9.6.1636. Vht: Käkisalmen läänin maaherra, eversti Berndt Mellin († 1690) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Paykull. Ylioppilas Jenassa 1649 [Mellin], Bernh., nob. Livon., n. — Vänrikki Hämeen rykmentissä 1655. Kapteeni Hessen-Homburgin prinssin rakuunarykmentissä ruotsalaisessa palveluksessa 1656. Ratsumestari Hessen-Homburgin maakreivi Fredrikin ratsuväkirykmentissä 1657. Majuri Wolm. Wrangelin ratsuväkirykmentissä 1665. Everstiluutnantti Liewenin rykmentissä 1669, Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä (1671). Viipurin (Karjalan) ratsuväkirykmentin eversti 1676. Omisti Suoniemen Kuljun vuodesta 1677. † Tukholmassa 18.6.1682. ‡ Viipurin tuomiokirkkoon 30.3.1683.

Pso: 1670 Katarina Creutz (‡ 1687).

Appi: Pohjois-Suomen laamanni, valtaneuvos, vapaaherra Lorentz Creutz U27 († 1676).

Veli: kenraalikuvernööri, kreivi Jurgen Mellin U174 († 1711).

Poika: kapteeni, vapaaherra Lorentz Mellin 3108 (yo 1683/84).

Poika: luutnantti, vapaaherra Berndt Mellin 3109 (yo 1683/84).

Poika: luutnantti, vapaaherra Ernst Johan Mellin 3110 (yo 1683/84, † 1746).

Viittauksia: Ritva Jurvasen tiedonanto 16.12.2013 (Pehr Nicander 2667 mainitaan Viipurin raastuvanoikeuden kokouksessa 1683 (Digitaaliarkisto (x 27) Viipurin RO 17.11.1683 s. 235) eversti Berndt Mellinin leskirouvan (Catharina Creutzin) ent. hovisaarnaajana (s. 237)); KA valtakunnanregistratuura 5.3.1676 f. 26 (Vocation till Öf:t Mellin att komma in i Rijket till sitt Regemente), 5.3.1676 f. 27 (Fullmacht för Mellin att wara Öfwerste öfwer Careliske Regementet till Häst), 17.9.1676 f. 135 (Till Öfwerst Mellin, at skynda neder marchen), 27.12.1676 f. 167 (Donation för Mellin uppå dhee Godz som Ryttmest. Paikull för dhetta innehafft men K. Maij:t hemfallne äro), 17.7.1677 f. 294 (Tillståndh för Öfuerst Berendt Mellin at tillhandla sigh ett donations Godz i Finlandt belägit Culio benembdt), 11.1.1678 f. 3 (Till Cammaren för Öfwerst Mellin att gifwa honom immission uthi något godz), 4.6.1678 f. 171, 7.8.1679 f. 520, 13.10.1679 f. 584, 13.10.1679 f. 585, 21.1.1682 f. 56 (Tillstånd för Öfwersten Mellijn at resa hijt öfwer ... i tillkommande Sommar, till at conferera med Eder Broder Öfwersten Jurgen Mellin om någre Edre private angelägenheter), 14.6.1682 f. 330 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution uppå Öfwerstens Edell och Wählbördigh Bernt Mellins underdånigst insinuerade Memorial för sitt anförtrodde Carehlsche Regiemente till häst), 15.6.1682 f. 339, 5.2.1683 f. 96, 19.2.1683 f. 119, 28.5.1684 f. 323 (Lifstids förläning på någre gods i Åbo län för Öfwerstens Berent Mellins 4 Söner ... i Karku sokn belägne); KA mf. ES 1721 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 3.–4.2.1682 s. 21; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 475 (katso 1688 ja 1713). — R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 212 (24.2.1687, ‡ enkie fru); Die Matrikel der Universität Jena I 1548–1652 (bearb. v. G. Mentz und R. Jauernig, 1944) s. 203. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 281 (Mellin Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 235 (Mellin Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 723 (Mellin Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #726D, 4192D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #715H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Berndt Mellin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U175>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.