Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.7.1666 Jakob Bochmöller Jacobus Conradi, Ostrobotniensis U317. * Uudessakaarlepyyssä 3.3.1650. Vht: Uudenkaarlepyyn pormestari Cort Bochmöller (kotoisin Lyypekistä, † 1667) ja Anna Månsdotter Gammal. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1666 Jacobus Conradi Bochmüller O-Bothniensis. Opiskeli kauppa-alalla Hampurissa 1667 – 1668. — Korsholman kreivikunnan vouti 1669–75. Kauppias Uudessakaarlepyyssä 1676, raatimies 1678, pormestari 1691. Valtiopäivämies 1680, 1682–83, 1686 ja 1693, valittu kaupungin edustajaksi myös 1697, muttei päässyt perille Tukholmaan vastatuulen takia. † hukkui matkalla Tukholmassa 3.10.1701.

Pso: 1672 Margareta Brenner (jäi leskeksi).

Eno: Kemin kappalainen Knut Gammal 54 (yo 1640, † ~1664).

Sisarenpoika: kanslisti Tukholmassa Johan Ross 3556 (yo 1689, † 1702).

Lanko: kihlakunnantuomari Jakob Ross U231 († 1720).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Grandelius, myöh. Grandell 1066 (yo 1654/55, † 1693).

Vävy: Uudenkaarlepyyn pormestari Isak Falander 4091 (yo 1695, † 1715).

Vävy: Tukholman saks. diakoni Carl Gottfried Geijer 4579 (yo 1700/01).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 14.5.1685 f. 259 (Till Landzhöffdingen Didrich Wrangell för Befallningzmannen och Borgmästaren Johan Borkmöller), 6.10.1685 f. 508, 23.1.1691 f. 26 (Fullmacht för Jacob Bochmöller att wara Borgmästare i Ny Carleby, uti Wilhelm Rosses (katso 3556) ställe), 28.11.1701 f. 825 (Borgmästare fullmacht i Nycarleby för Isac Falander 4091 ... medelst Jacob Bockmöllers dödelige frånfälle Borgmästare bestellningen uti Nycarleby Stadh är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 2077 (ss 1) Lapuan käräjät 10.–12.1.1664 (Emedhan Borgmästaren j Nye Carleby wäll:tt Cort Bockmöller föregifwer een Stoor rest hooss dhe böndher her i Sochnen medh honom handla inne ståå, och den icke uthan Assistens och Excecution kan mächtigh blifwa); KA mf. ES 2078 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–18.9.1667 s. 8 (Fordom Borgmestarens Sahl: Kordt Bockmöllers Enckia); KA mf. ES 2026 (qq 2) Uudenkaarlepyyn ylim. käräjät 6.6.1679 #448; KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 21.–23.2.1693 s. 403, 451; KA mf. ES 2085 (ss 18) Lapuan käräjät 2.3.1696 s. 386; KA mf. ES 2086 (ss 19) Lapuan käräjät 30.1.1697 s. 123; KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1698 s. 309; KA mf. ES 2088 (ss 22) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–13.2.1700 s. 314; KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.2.1701 s. 211 (Borgmestaren i Nycarleby Wälbet:d Jacob Bockmöller); KA mf. ES 2090 (ss 25) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.2.1703 s. 148 (Framledne Borgmestarens Sahl: H:r Jacob Bochmöllers effterlefwerska, dygdesamma Matronan, Hustru Margareta Brenner, lätt sig till säckerheet inteckna den geld som hoos een deehl des handelsbönder innestår); KA mf. ES 2093 (ss 31) Lapuan käräjät 23.–25.2.1709 s. 312 (Sal: Borgmestarens Jacob Bockmöllers Enckias dygdesamma Matronans hust: Margreta Brenners qvittance aff d: 23 Jan: innewarande åhr); KA mf. ES 2028 (rr 5) Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.8.1643 f. 236 (katso 1129); KA mf. ES 2029 (rr 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 26.8.1651 f. 347; KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 6.–8.9.1675 f. 186v (Befahlnings Mans Johan Boch Möllers hustro dygdesamma hust: Anna Roselia uthi sijn Mans frånwahro, lätt första gången till lössn Opbiuda Hendrich Tickainens Hemman á 7/12 Mant:ll i Muhås belägen för 467 D:r 20 öre Kopp:r M:t som han effter Opsatz skall Bock Mölleren skylldigh wara); KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 26.–27.3.1686 s. 288 (För detta gamble Cronans Befalningzman Sahl: Johan Båkmöllers Enckias dygdesamme hustru Anna Roseliæ (katso 3613) Fulmechtige Procuratoren Swen Larff). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109 (XXVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 190; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 14, 67 (24.7.1667, Bewilljades [Jacobo] Brockmyller [Bochmüller] en ung studioso testimonium här ifrån, så frampt hans wärd icke weet annat än godt är). — K. V. Åkerblom, Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680–1750. SSV 12 (1928) s. 290; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 217; M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. HTutk 48:2 (1960) s. 271; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #939; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1091D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Bochmöller. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U317>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.