Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 15.10.1632 Henrik Colliander Henricus Marci, Helsingforsensis U32. Kotoisin Helsingistä, on ehkä kaupunginvouti Markus Jöranssonin poika. Depositio 13.10.1632. Ylioppilas Tartossa 15.10.1632. — Turun 2. suom. kappalainen (1642). Rymättylän kirkkoherra 1659. † Rymättylässä 29.4.1671.

Pso: (jo 1656) Sara (jäi leskeksi).

Tyttärenpoika: Pohjan kappalainen Henrik Colliander 3143 (yo 1684).

Veljenpoika(?): Padasjoen kirkkoherra Zachris Colliander 1291 (yo 1658/59, † 1710).

Vertaa: Turun katedraalikoulun kollega Henrik (Henricus Severini) 134 (yo 1640, † 1671).

/ Strandbergin herdaminnessa Henricus Colliander on erheellisesti tulkittu samaksi henkilöksi kuin Turun katedraalikoulun kollega Henricus Severini, ks. Carl von Bonsdorff, Åbo stads historia under sjuttonde seklet II (1904) s. 60, jossa virhe on korjattu. Colliander käytti sinetissään nimikirjaimia H. M. C. Patronyymi Marci mainitaan väitöskirjan dedikaatiossa 10.11.1648 (Var. A) ja Rymättylän kirkon 1800-luvun inventaarioluetteloihin merkityssä hautakirjoituksessa "Kyrkoherden Henrici Marci Collans‹!› tryckta grafskrift. Han dog den 24. Maji 1671", josta ei tunneta yhtään säilynyttä kappaletta (T. Melander, Personskrifter, HYKJ 22:2, 1953, #566). Tarton ylioppilaan Henricus Marcin identifiointi Rymättylän kirkkoherraksi perustuu S. Collianderin (1986) esittämään arveluun. Vertaa kuitenkin Helsingin RO 22.5.1644 alla. /

Viittauksia: KA mf. ES 1844 (kk 3) Nousiaisten, Maskun ja Lemun käräjät 15.10.1642 f. 287v (ett Wittneskrift Dat: 1642 den 13. Octobris, gifwen af Chor Prästen i Åbo D:no Henrico Colliandro); KA mf. ES 1844 (kk 5) Rymättylän käräjät 10.–11.3.1662 f. 35v (Kyrkherden i Rymetö Wyrdighe och Wähllerde D. Henricus Corriander tilltalte fordom Kyrkherdens i Rymetö Sahl. D: Hinrici Kålkas änkia, hustro Ellin Sigfredzdåtter i Ruokorauma, om dedh Ladu Taak som i Prestegården uthi hennes ... Jatkuu 14.–15.10.1662 f. 90. Collianderin sukunimi on kirjoitettu väärin renovoiduissa tuomiokirjaniteissä kk 5 ja 7), Rymättylän käräjät 14.–15.10.1662 f. 93 (Colliander ilmiantaa erään hämäläiseukon käärmeenpistoloitsun käyttämisestä ja herran nimen turhaan lausumisesta, katso 461); KA mf. ES 1882 (ll 5) Inkoon ja Karjaan käräjät 21.–22.6.1669 s. 42 (opå Sahl: Ryttmästarens Jören Boijes på sin yttersta gjorde bekiennelse efter H:r Heinrici Colliandri Memorial); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 22.5.1644 (Annkom H:r Michael Mathiæ Stenbergius 12, Scholæ hujus Conrector, som och H: Brijtha Hendrichsdotter Sahl: H:r Hendrici Marci Enckia och klageligenn begghe anndrogho, det een widh nampn Margareta Frantzdotter sigh hafwa fört i oppenbahre rychtte, skola tillsamman hafft een olofligh beblandellsse ... [Tämä pöytäkirja ei siis tue oletusta, että Tarton yo 15.10.1632 Henricus Marci olisi sama henkilö kuin myöhempi Rymättylän kirkkoherra Henricus Marci Colliander]). — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 111 (28.2.1644, Hinrich Choralis), 115; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 1, 30, 35, 38, 49, 97, 101, 119, 122, 123, 133, 142, 160, 163, 177; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 280, 294, 298, 337, 344–345, 349, 359, 360, 364, 367, 376, 382, 399, 477, 484, 486, 498; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #67. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 60 (Henricus Severini Colliander), 155; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 348 (Colliander Taulu 37); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1446 (Oikaisuja ja lisäyksiä); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 45; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2765D (Henricus Marci Colliander), 2784D, 2792D, 2868D, 2879D, 3700D, 4310D; S. Colliander, Pieniä löytöjä – Små fynd. Om släkten Colliander i Sverige och Finland. Genos 57 (1986) s. 210–211; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3213D; V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 123 (kuoripappi Henrik Collianderin tyttären häissä sattunutta välikohtausta käsitellään TRO 10.3.1655: 41); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 78 (2007) s. 35 (TRO 26.6.1644).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Colliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U32>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.