Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 27.7.1687 Johan Tammelander Johannes Johannis, Ostrobotniensis U451. * noin 1673. Vht: Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702) ja hänen 1. puolisonsa Anna Henriksdotter Corte. Ylioppilas Uppsalassa 27.7.1687 Iohannes Tammelander ostroboth. [cum testim.]. Svean hovioikeuden auskultantti 10.9.1691. — Lääninviskaali (1695). Kajaanin läänin kruununvouti 1698, samalla Kajaanin pormestari 1709. † Kajaanissa 1.1714.

Pso: 1693 Elisabet Henriksdotter Gråå († 1762).

Appi: Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti Henrik Gråå 584 (yo (1647), † 1698).

Poika: varalääninviskaali Johan Tammelander U630 († 1735).

Poika: Pietarsaaren pitäjänkirjuri Erik Tammelander U631 († 1735).

Viittauksia: RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1689–1716 f. 42; KA mf. ES 2039 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 22.–23.1.1697 s. 117 (Företrädde Landzfiscalen wälb:dde Johan Tammelander och näst opwijst Fullmacht af dess Swåger Regementzskrifw:ren wälb:dde Isaac Brenner 3142 d: 20 augusti 1696 honom meddehlte, Öfwergaf een Suppliqve), Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–27.1.1697 s. 163 (Landzfiscalen Johan Tammelander å sin Swägerskas Sahl: H:r Petri Schroderi U380 Enkias wägnar föredrogh Rätten den wåldzwärckan Thomas Tåppila i Frantzilaby föröfwat på dess Äng Eskonkåchta benämbdh), 168; KA mf. ES 2040 (rr 34) Saloisten ja Siikajoen käräjät 6.–7.9.1697 s. 233, Oulun ylim. RO 10.3.1697 s. 424 (... Borgmest:n [Gabriel Gråå] som då jämpte andra warit på sin Swågers Landt Fiscalens Johan Tammelanders Bröllop); KA mf. ES 2040 (rr 35) Paltamon käräjät 25.–27.6.1698 s. 556 (Såssom Cronones Befallningzman wällbetrodde Johan Tammelander nu här för Rätta opwijste ett Kiöpebreef dat: d: 26 hujus, dess medelst han tillhandlat sigh Immola 3/8 M:lls Bördehemman, katso 1968); KA mf. ES 2043 (rr 41) Paltamon käräjät 3.–5.2.1704 s. 208, 212. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 231 (XLVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 310; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #141; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 334 (30.7.1694, Johannes Tamelander OBothn. begär testimonium sedan han 2 åhr waret ifrå Academien och bewilliades att få för den tijd han här waret). — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 270 (Tammelander I. Tab. 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2651D, 4060D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2121; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 65; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 91.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tammelander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U451>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.